Pellegriniho posila Dolinková čelí vážnym obvineniam: Ide o konflikt záujmov a kartel?

Pellegriniho posila Dolinková čelí vážnym obvineniam: Ide o konflikt záujmov a kartel?

BRATISLAVA / Boj o obhliadanie mŕtvych? Na jednej strane prezidentka Zväzu poskytovateľov ambulantnej starostlivosti a nádejná podpredsedníčka Hlasu-SD, na strane druhej Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vážne obvinenia jej smerom.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tvrdí, že zástupcovia Slovenskej lekárskej komory a Zväzu ambulantných poskytovateľov dezinformujú. 

"Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 %, náklady na tento rok by mali presiahnuť 3 mil. eur, pričom zisky idú najmä súkromným organizátorom," informoval Úrad pre dohľad nad verejnou starostlivosťou s tým, že reálne si medzi sebou konkurovalo mimo Bratislavy len 5 súkromných spoločností pôsobiacich v rovnakých regiónoch. Zároveň Úrad tvrdí, že v Prešovskom kraji sa do súťaže naposledy prihlásila len jedna spoločnosť s cenou 138 eur za prehliadku, súťaž musela byť preto zrušená.

"Z priebehu poslednej súťaže a na základe nezávislej forenznej analýzy možno usúdiť, že skutočným zámerom konania súkromných spoločností bolo vytvoriť ilúziu férovej súťaže," tvrdí Úrad a dodáva, že navrhuje spôsob ako prehliadky naďalej vykonávať odborne a včas, no s výraznými úsporami pre slovenských daňových poplatníkov a z pohľadu lekárov dobrovoľne. "Lekári by v novom systéme dostali o 60 % viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018, konkrétne 40 eur za prehliadku + prepravné, navrhovaný strop je až 70 eur. Pre porovnanie je v Čechách základná cena podľa vyhlášky 23 eur + prepravné," pričom sa v stanovisku odvoláva na to, že podľa predbežných informácií, z radov tých, ktorí službu poskytujú aj dnes, je záujem za vyššie uvedených podmienok dostatočný.

​Ak sa situácia nezlepší z dobrovoľnosti bude povinnosť

Podľa Úradu však povinné prehliadanie mŕtvych tiel, ktorého sa lekári údajne obávajú, hrozí naopak bez zmeny zákona už dnes, keďže ÚDZS z vyššie uvedených dôvodov nemá zabezpečenú službu v Prešovskom kraji,  k čomu môže dôjsť aj v ďalších krajoch. 

"Vyvolávanie paniky z radov tých, čo lekárov zastupujú, považujeme za nezodpovedné a eskalujúce už aj tak toxickú atmosféru, ktorú si samotní lekári určite nezaslúžia. Paradoxne najmohutnejšie sa ozývajú zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), u ktorých sú výrazné indície konfliktu záujmov, politického i obchodného. Prezidentka ZAP, členka v súčasnosti najpopulárnejšej politickej strany a jej novo navrhnutá podpredsedníčka, je zároveň majiteľkou jednej zo spomínaných súkromných spoločností, Morat, s. r. o. Pravidelne sa zúčastňuje výberových konaní na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel a je aj zmluvnou stranou ako súkromný organizátor," pokračoval ďalej Úrad v stanovisku pre médiá s zdôraznil, že iba vtedy, ak sa zákon nepodarí zmeniť, hrozí, že činnosť budú musieť vykonávať ambulantní lekári ako pred rokom 2018.

"Navrhované zmeny sú teda v ich prospech, nie naopak. ÚDZS dnes nemá dosť prostriedkov na úhrady neopodstatnene vysokých požiadaviek súkromných organizátorov. O zákone zástupcovia ÚDZS v predstihu rokovali už v máji s niekoľkými zástupcami všeobecných lekárov vrátane Spoločnosti všeobecných lekárov a Asociácie súkromných lekárov SR. Nie je teda pravdou, že zmena prichádza znenazdajky," dodal k téme. 

​Pellegriniho posila je podľa Úradu v konflikte záujmov 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však zašiel ešte ďalej. "Podozrenie z kartelových dohôd a konfliktu záujmov je tu silné, preto dnes ÚDZS podáva podnet aj na Transparency International Slovensko. Nové vedenie ÚDZS aj touto cestou ďakuje všetkým lekárom za trpezlivosť a v tejto dobe najmä za zachovanie pokoja, vecného prístupu a nepodliehanie neopodstatnenej dezinformačnej kampani," uviedol Úrad, ktorý dobrý zámer spochybňuje, pričom tvrdí, že  od ukončenia zmluvy v roku 2019 sa spol. Morat, s. r. o., aj po vstupe prezidentky ZAP do tejto spoločnosti, aktívne zúčastňuje v súťažiach na zabezpečenie organizátorov prehliadok mŕtvych tiel, z čoho je nepochybne zrejmý obchodný záujem prezidentky ZAP na dosahovaní zisku spoločnosti Morat, s. r. o., pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. 

Napríklad v prebiehajúcej súťaži sa spol. Morat, s. r. o., zúčastnila súťaže v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji (ponuka vo výške 1 176 917 eur) Prezidentka ZAP, podľa Úradu,  dobre vie, že navrhovaná novela zákona nemení postavenie ambulantných lekárov oproti dnešnému stavu a ponecháva dobrovoľnosť vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, tak ako to bolo doteraz, zvýši platbu za prehliadku prehliadajúcemu lekárovi a ušetrí miliónové verejné prostriedky tým, že zruší organizátorov, ktorých ceny zrejme vďaka „férovej súťaži“ od roku 2018 niekoľko násobne stúpli, pričom organizáciu prehliadok na dobrovoľnej báze prevezme samotný ÚDZS.

"Férová súťaž, ktorá by podľa zástupcov SLK a ZAP mala viesť k profesionalizácii, je čisto iluzórna.  Okrem vyššie uvedenej spol. Morat, s. r. o., v práve prebiehajúcej súťaži napríklad v Prešovskom kraji predložila jedinú ponuku spoločnosť SKL 48, s. r. o., s jednotkovou cenou 138 eur vrátane DPH za prehliadku mŕtveho, preto bola súťaž zrušená," poznamenal Úrad s. tým, že s rovnakou cenou sa táto spoločnosť prihlásila do súťaže v Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji, tam však dve ďalšie firmy APC service, s. r. o., (založená v roku 2021) a MH Let, s. r. o., ponúkli nižšie jednotkové ceny (102, resp. 112 eur vrátane DPH). V Trenčianskom kraji sa do súťaže zapojila aj spol. ManaPro, s. r. o., (120 eur), ktorá však nemá v predmete činnosti požadovanú kvalifikáciu a jej majiteľka sa venuje najmä organizácii športových podujatí.

"Vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátorov nezabezpečilo profesionalizáciu tejto služby, ale umožnilo neustále navyšovanie ziskov súkromných spoločností. Počas pôsobenia organizátorov vykonával ÚDZS kontrolnú činnosť nad kvalitou poskytovaných služieb u všetkých organizátorov, pričom výsledkom kontroly bolo v niektorých prípadoch zistenie porušenia právnych a zmluvných povinností, za čo boli dotknutým organizátorom uložené sankcie," dodal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Prezidentka Dolinková obvinenia odmieta

Najnovšia posila v tíme expremiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) sa byť vinná necíti. Vyjadrenie Úradu pre dohľad na d zdravotnou starostlivosťou dokonca označila za účelové. "Ak ÚDZS dnes hovorí o netrasparentnosti a nehospodárnosti organizácie prehliadok mŕtvych tiel, je potrebné, aby sa v prvom rade pozrel do vlastnej kuchyne," povedala pre Noviny PLUS vo svojom stanovisku a zdôraznila, že dôstojné poskytnutie poslednej služby človeku môže zabezpečiť len jej plná profesionalizácia. 

Na sociálnej sieti Dolinková zároveň napísala, že "ÚDZS nemal rok a pol pána, nikto nevedel, či tento úrad ešte funguje alebo nie a zrazu mu z jeho vlastnej neefektívnej (ne)činnosti vyšlo, že to, čo fungovalo, je nehospodárne. A to bez ohľadu, aby sa pozrel, prečo a za okolností bolo a je potrebné prehliadky mŕtvych tiel profesionalizovať, tak ako je to štandardom vo všetkých normálnych okolitých krajinách sveta," dodala s tým, že ambulantní lekári sú v stave vyhorenia. "Ich ďalšie nedôvodné zaťažovanie, ale i získavanie nepresných údajov výkonom neprofesionalizovanej činnosti je len pokračovaním cesty chaosu v zdravotníctve," uviedla na záver. 

Zdroj: Noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

13:40 Pravá blondínka 2
15:50 Nová záhrada
16:50 Na chalupe
14:30 Záchranári
15:20 Mačka a pes
17:30 Denník ľadovej princeznej
14:40 Dr. Harrow
15:50 Dr. Harrow
16:55 9-1-1
15:05 Bob a Bobek králiky z klobúka
15:15 Jahôdka a jej kamaráti I.
15:40 Strážca vesmíru Roger
15:05 Můj kámoš špión
16:55 Kdybych měl křídla
18:30 Ledová sezóna