Skoro jasno
-2°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
Obžalovaný Ágh: Nedopustil som sa falšovania, prokurátor Šanta hovorí o jasnom dôkaze znalkyne
Zdielať na

Obžalovaný Ágh: Nedopustil som sa falšovania, prokurátor Šanta hovorí o jasnom dôkaze znalkyne

BRATISLAVA / Po odsúdení Mariana Kočnera v kauze takzvaných televíznych zmeniek je obžalovaný aj jeho spoločník. Jedným z kľúčových dôkazov je aj znalecký posudok podpisov na zmenkách. Obe strany hovoria o rôznych dátumoch, kedy zmenky vystavili. Obžalovaný Štefan Ágh zmenky videl už na prelome rokov 2000 a 2001.

Obžalovaný Štefan Ágh: Nedopustil som sa žiadneho falšovania

Máte za sebou výsluch pani znalkyne, tá povedala, že tie zmenky boli podpísané oveľa neskôr, ako tvrdíte aj vy. Čo môžete k tomu povedať a ako vnímate jej výsluch?

Ona sa vyjadrila k pravosti podpisu, že sú to moje podpisy a s tým nemám žiaden problém. Vyjadrila sa tiež k dátumu, kedy to asi mohlo byť, takže bola tam miera pravdepodobnosti a pokiaľ viem, miera pravdepodobnosti, podľa mojich dostupných informácií, by sa malo prikláňať k tomu, že sa nedá určiť ten vek.

Hovorila, že to bola vysoká miera pravdepodobnosti, že to bolo neskôr…

Vysoká miera pravdepodobnosti sa nikde nenachádza. Taký výraz v žiadnej literatúre, ktorá hovorí o datovaní podpisov, alebo nejakých listín, nie je. Sama povedala, že kriminalistický ústav si tam toto vyjadrenie pridal. Ja som nikde nenašiel, v žiadnej odbornej literatúre, nikde na svete, takúto mieru pravdepodobnosti – väčšia, menšia. A pokiaľ by taká bola, tak majú povinnosť skúmať aj iné skutočnosti. Nejaké chemické a iné procesy...Povedali, že tie neskúmali.

Ste stále optimista, že preukážete svoju nevinu a že tá obžaloba je na vás podaná bezdôvodne?

Stále tvrdím, že je podaná bezdôvodne. Nedopustil som sa žiadneho falšovania, doteraz sme nepočuli nič o tom, čo sa týka falšovania. Stále počúvame o tom, že neboli dané do účtovníctva, že to malo byť v účtovníctve a tak ďalej. S tým ja nemám nič spoločné.

Obhajca poškodenej televízie Tomáš Kamenec: Pred rokom 2016 neboli nikde zaevidované, nikto o nich nepočul

Máme za sebou výsluch znalkyne. Čo z neho vyplýva? Dá sa povedať, že s určitosťou boli tie podpisy neskoršieho dáta?

S určitosťou sa to, samozrejme, povedať nedá. Znalkyňa jednoznačne vysvetlila, ako posudzovala sporné a porovnávacie podpisy Štefana Ágha a k akým záverom prišla. Záver znaleckého posudku je podstatný samostatne, ale aj v spojení s inými dôkazmi, ktoré už boli vykonané, a ktoré budú vykonané v tomto konaní. Zo záverov znaleckého posudku vyplýva, že oveľa pravdepodobnejšie, že podpisy na zmenkách, sú neskoršieho dátumu, ako to, že by boli skutočne urobené v roku 2001, tak, ako je to tam deklarované. Vyplýva to z porovnania, povedzme, s podpismi Štefana Ágha z relevantného obdobia, čiže z obdobia rokov 2000 – 2001 a porovnania s podpismi Štefana Ágha z rokov 2015, 2016, 2017. Znalkyňa prišla k záveru, že podobné znaky porovnávacích podpisov z roku 2016, 2015, sú oveľa väčšie so spornými podpismi na zmenkách a dohode o vyplňovacom práve ako, povedzme, podobné znaky s podpismi z rokov 2000, 2001, kedy tieto podpisy mali byť realizované. To isté platí aj o rozdielnych znakoch. Je tam oveľa viac rozdielnych znakov medzi porovnávacími podpismi z roku 2015, 2016 a spornými podpismi ako v rozdielnych znakoch medzi spornými podpismi a podpismi z roku 2000 a 2001.

Pán Ágh sa vyjadril, že sa stále bavíme iba o istej pravdepodobnosti, že netreba to brať relevantne takéto výsledky, neboli tam skúmané ďalšie nejaké chemické procesy a tak ďalej…

Pán Ágh má naozaj právo sa brániť ako uzná za vhodné. Je potrebné povedať, že KEÚ (Kriminalistický a expertízny úrad) bolo zadané vypracovať znalecký posudok z oblasti písmoznalectva a toto vlastne KEÚ aj splnil. Ten posudok nie je jediným dôkazom v danom konaní a vlastne len dopĺňa mozaiku iných dôkazov, ktoré už boli vykonané, a ktoré budú vykonané na tom súde. Ak sa bavíme o chemických analýzach a chcem zdôrazniť, že práve odsúdený Kočner spolu so zákonnou sudkyňou Zuzanou Maruniakovou zmarili možnosť vykonať chemickú analýzu v čase, keď bola možná, to znamená, do dvoch rokov od vyhotovenia zmeniek, povedzme, do apríla 2018. Markíza sa všemožne domáhala možnosti vykonať chemickú analýzu atramentu a zistiť tak relatívny vek atramentu, čo bolo znemožnené práve konaním odsúdeného a spomínanej sudkyne. Je tragikomické v dnešnej dobe, ak sa obžalovaný odvoláva na nevykonania týchto analýz, ktoré so svojim kumpánom vlastne zmarili.

Tá dôkazná situácia, môžete ju iba v krátkosti zhrnúť do nejakých základných bodov? Mohli by ste sa vyjadriť aj k tomu, že tam nemáte, predpokladám, taký dôkaz, aký bol v prípade pána Ruska, ktorý menil tie podpisy a argumentoval, že si napodobňoval podpisy svojho otca, ak si správne spomínam, v tom jeho prípade?

Dôkazy bude hodnotiť v konečnom dôsledku súd, ale dôkazy sa hodnotia samostatne aj vzájomnej súvislosti. Čiže, dnes je situácia taká, že nikto o zmenkách pred rokom 2016 nevedel, neboli nikde zaevidované, nikto o nich nepočul, je vysoko nepravdepodobné, že by tieto mali byť spôsobom urovnania sporu Gamatexu a Markízy, respektíve CME. Svedkovia by povedali, a týmto spôsobom potvrdzovali tieto skutočnosti. Potom máme ďalší dôkaz, znalecký posudok, ktorý hovorí, že je vysoko nepravdepodobné, že tieto podpisy boli realizované v roku 2000, 2001 a z môjho pohľadu, ktorý, samozrejme, nemusí byť konečný, vyplýva, že ak tieto dôkazy vyhodnotíme vo vzájomnej súvislosti, že neexistuje žiadna iná alternatíva ku skutkovému deju ako to, že zmenky, za ktorých falšovanie, je obžalovaný pán Ágh, vznikli, povedzme, okolo roku 2016 a boli súčasťou plánu Mariana Kočnera a Pavla Ruska ako obrať televíziu Markízu o 68 milónov eur.

Pán Ágh avizoval, že má nejaké SIS-kárske dokumenty, ktoré potvrdzujú pravosť zmeniek, myslíte si, že ich uvidíme?

Na toto sa veľmi ťažko reaguje. Ja som sám zvedavý, s čím príde obhajoba, je to jej právo. Necháme sa prekvapiť.

Sťažuje to dôkaznú situáciu? To, že pán Ágh pôsobil ako príslušník SIS?

Myslím si, že toto nie ako keby daný fakt, že pán Ágh práve v tom čase pôsobil ako príslušník SIS. Z verejne dostupnej informácie je evidentné, že má bohaté spravodajské skúsenosti, avšak netvrdil by som, že to nejakým spôsobom sťažuje dôkaznú situáciu.

Poobede má prísť vypovedať aj pán Tóth. Čo to teda prinesie do procesu?

Pán Tóth bol dlhodobo dôverníkom Mariana Kočnera, čiže by mohol objasniť okolnosti, ktoré sú známe ohľadom vzniku zmeniek, ich dátumu, vzniku a okolnosti urovnania sporu medzi Gamatexom a Markízou, poprípade, účasti rôznych osôb na tomto urovnávacom procese, respektíve, sled okolností a udalostí, ktoré sa odohrali v rokoch 2016 a 2018.

Pán Ágh sa ešte vyjadril, že je optimistický, práve preto, akým spôsobom vedia tú svoju obhajobu a vy ste optimistický v tom, že bude ten výsledok taký istý ako v prípade pána Kočnera a pána Ruska?

Ja by som povedal, že televízia Markíza verí v spravodlivosť a verí v to, že súd rozhodne zákonne, na základe vykonaných dôkazov. Samozrejme, my máme predstavu, čo by malo byť výsledkom dokazovania a čo je v súčasnosti preukázané na súde, ale ja by som to nevyhodnocoval tak, že či je to v prospech Markízy alebo neprospech Markízy. Naozaj ide o to, aby súd rozhodol zákonne, aby boli prípadné trestné činy potrestané, a ak sa niekto nedopustil trestného činu, aby bol spod obžaloby oslobodený.

Prokurátor Ján Šanta: Znalkyňa jednoznačne potvrdila vyššiu mieru pravdepodobnosti vzniku podpisov v roku 2015 a 2016

Pán prokurátor, na súde bol výsluch znalkyne a svedkyne, čo k tomu môžete povedať, napĺňa sa Vám Vaša obžaloba a tie dôkazy, ktoré vykonávate pred súdom, a aký máte po dnešku z toho pocit?

Z môjho pohľadu sa dôkazy na hlavnom pojednávaní vyvíjajú tak, že potvrdzujú dôvodnosť podania obžaloby, pretože dnešná znalkyňa jednoznačne potvrdila vyššiu mieru pravdepodobnosti vzniku podpisov v roku 2015 a 2016 v porovnaní s tvrdeným rokom 2001, ako to tvrdia obžalovaní. Samozrejme, že všetky dôkazy musíme posudzovať v jednotlivých súvislostiach, a teda ako to už vyplynulo z prečítaných pôvodných znaleckých posudkov a listín, na tomto hlavnom pojednávaní ako z týchto dôkazov vyplýva, že dôkazy vznikli s vyššou mierou pravdepodobnosti okolo roku 2016 a okrem toho pôvodného znaleckého posudku z odboru ekonómia jednoznačne vyplynulo, že zmenky neúčtoval v roku 2000 a 2001 a v podstate do roku 2016 žiaden z povinných subjektov

Pán Ágh bol príslušníkom SIS, bude vypovedať aj svedok Peter Tóth, ktorý taktiež pochádza z prostredia tajných služieb, je to iný obžalovaný ako bol pán Kočner a pán Rusko, ako má táto skutočnosť vplyv na celé trestné konanie aj na dôkaznú situáciu?

Tak ako všetky ostatné dôkazy, pretože, ak sa táto vec obžalovaného Ágha vylúčila na samostatné konanie, ide o samostatnú trestnú vec a dôkazy musia byť vykonané samostatne a odznova, také je znenie trestného poriadku.

Vyrušuje vás to, že sú tam podľa jeho tvrdení pána obžalovaného aj skutočnosti zo strany SIS, o ktorých zatiaľ nebolo možné konať, ale chcú ich zviditeľniť na tomto pojednávaní?

Na prípravnom konaní sme sa týmito skutočnosťami zaoberali, tento dôkaz bude vykonaný na hlavnom pojednávaní, je navrhovaný mnou ako vykonanie listinného dôkazu v utajovanom režime.

Takže vás nevyrušuje skutočnosť, čo tam môže byť.

Nie, vôbec, lebo obžalovaný s touto obranou prišiel už v prípravnom konaní a my sme túto skutočnosť overovali.

Súvisiace články

Najčítanejšie