Oblačno
Bratislava
Vieroslava
30.3.2023
Zomrel projektant Gabčíkova a bývalý poslanec Národnej rady za HZDS Július Binder
Zdielať na

Zomrel projektant Gabčíkova a bývalý poslanec Národnej rady za HZDS Július Binder

Archívna reportáž

Český prezident Miloš Zeman vyznamenal Júliusa Bindera

BRATISLAVA / Zomrel bývalý poslanec Národnej rady, projektant a manažér Július Binder. Patril medzi dôležitých predstaviteľov slovenského vodohospodárstva. V septembri by oslávil 90. rokov.

Július Binder bol zvolený za poslanca vo volebnom období 1998 - 2002 za Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). V roku 2002 bol neúspešným kandidátom na primátora Bratislavy za HZDS v komunálnych voľbách.

Július Binder študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, absolvoval postgraduálne štúdium životného prostredia a následne pôsobil ako projektant a hlavný inžinier rôznych stavieb. O d roku 1951 bol projektantom a hlavným inžinierom v Hydroconsulte. Spoluprojektoval elektrárne ako Nováky IV, ale aj elektrárne na Váhu či systémy zásobovania vodou a čistiarne odpadových vôd v Petržalke a pre Slovnaft, ako aj rôzne ekologické stavby. Zúčastnil sa aj na projektovaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo. 

Ako riaditeľ investorského štátneho podniku Vodo­hospodárska výstavba v Bratislave, kde pôsobil od roku 1991, sa významne zaslúžil o realizáciu takzvanej alternatívy C a o dokončenie vodného diela Gab­číkovo - Čunovo. Medzi jeho zásluhy patrí aj presadenie a výstavba vodohos­podárskych diel Málinec, Turček, a Žilina. Do značnej mieri ide aj o jeho diela.  

Binder sa podieľal na návrhoch a realizácii ďalších diel, ako je príprava vodného diela Wolfsthal - Bratislava a Li­povec, generelu úpravy rieky Nitry či vodného diela Ružín, ale aj čističky odpadových vôd v Slovnafte spojenej s ochranou podzemných vôd, dopravy popolovín a ich skládky v Elektrárni Vojany a splavneniu Moravy po Hodonín. Je autorom niekoľkých patentov a zlepšovacích návrhov.

Július Binder bol hlavným inžinierom projektu čistiarne odpadových vôd, hlavných kanalizačných zberačov a čerpacej stanice dažďových vôd z Petržalky. Je držiteľom vyznamenania Za zá­sluhy o výstavbu. Prednášal na univer­zitách a vo vedeckých spoloč­nostiach, na všetkých konti­nentoch s výnimkou Austrálie. 

Významný predstaviteľ slovenského vodohospodárstva vydal niekoľko kníh ako Nahlas o Tichom potoku z druhej strany (1996), Rád odpovedám (1997), Prečo nemá Gabčíkovo Nagymaros (1998), Vodné dielo Slatinka a súvislosti s ním (2000) a i.

Súvisiace články

Najčítanejšie