Zatiahnuté
19°
Bratislava
Oskar
8.8.2022
Prokurátor Remeta: Zatiaľ nebudem hovoriť, kto je podozrivý. Zásah zastavil a neskôr povolil policajný prezident Kovařík
Zdielať na

Prokurátor Remeta: Zatiaľ nebudem hovoriť, kto je podozrivý. Zásah zastavil a neskôr povolil policajný prezident Kovařík

BRATISLAVA / Úrad inšpekčnej služby minulý týždeň chcel zadržať kľúčového svedka v prípadoch Judáš a Očistec. Policajný prezident Peter Kovařík dal pokyn na zastavenie akcie a následne ju zase povolil. Pochybil? Prečítajte si rozhovor s dozorujúcim prokurátorom a šéfom bratislavskej krajskej prokuratúry Rastislavom Remetom.

Čo sa teraz vlastne skutočne deje po vyšetrovaní inšpekcie, aj pri zásahu, pod vašim dozorom a ktoré veci vás tam najviac vyrušujú? 

V trestnom konaní, ktoré prebieha pod dozorom Krajskej prokuratúry v Bratislave, sú naďalej vykonávané procesné úkony. Vyšetrovanie vykonáva špecializovaný tím Úradu inšpekčnej služby. Sú vykonávane ďalšie procesné úkony, najmä v súvislosti s aktuálnym stavom, keď vec obvineného, ktorý momentálne čaká na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o jeho sťažnosti proti uzneseniu okresného súdu, ktorý ho vzal do väzby, bolo včera (v stredu, pozn.red) vylúčené na samostatné konanie, s tým, že bol už v tej vylúčenej trestnej veci vypočutý ako svedok a následne bude stanovený ďalší procesný postup vo vzťahu k naplánovaniu ďalších procesných úkonov. V súvislosti s aktuálnymi informáciami ohľadom prerušenia prebiehajúceho zásahu, v dôsledku čoho sú dve osoby obvinených na úteku a je po nich vyhlásené pátranie, bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti, s tým, že je potrebné preveriť všetky okolnosti, ktoré viedli k tomu, že zásah bol zhruba po pätnástich minútach od zadržania prvej osoby obvineného, prerušený na nejakú hodinu a pol a následne bol vydaný policajným prezidentom pokyn na pokračovanie v tomto zásahu, ale účel zadržania minimálne jednej osoby obvineného bol zmarený.

Kto ten pokyn na zastavenie zásahu vydal?

V oboch prípadoch nepokračovať v prebiehajúcom zásahu, ako aj neskorší pokyn na opätovné pokračovanie v zásahu, bol vydaný zo strany prezidenta policajného zboru.

Keďže ste hovorili, že ste začali trestné konanie pre tie zločiny, ktoré ste spomenuli, čiže marenie spravodlivosti, aj zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa, kto je podozrivý v tomto prípade?

V súčasnej dobe nie je možné konkretizovať osobu, respektíve ďalšie osoby. Keďže je potrebné preskúmať všetky okolnosti, ktoré viedli jednak k spísaniu žiadosti o nasadení zásahovej jednotky a k samotnému schváleniu nasadenia tejto jednotky a potom k tomu, prečo došlo k prerušeniu prebiehajúceho zásahu, ako aj k tomu, prečo bol ten zásah obnovený zhruba s odstupom hodiny a pol. Rovnako vyšli najavo ďalšie skutočnosti, ktoré sa týkajú zmeny interného predpisu policajného zboru týkajúceho sa samotnej zasahujúcej jednotky vo vzťahu k osobe, ktorá bola oprávnená podpísať jej nasadenie. Ale v čase, v ktorom vyšetrovateľka žiadala o nasadenie jednotky Úradu hraničnej cudzineckej polície, boli splnené všetky náležitosti interného predpisu, teda žiadne pochybenie tam nebolo, navyše, aj samotný vydaný pokyn na pokračovanie v zásahu svedči o tom, že nedošlo k porušeniu interných predpisov.

Interné predpisy ale nie sú nadradené zákonným predpisom, čiže toto už máte asi zodpovedané, či ten zásah prebiehal v rámci zákona?

Samotné porušenie interných predpisov nemá za následok znehodnotenie dôkazu, v zmysle jeho použiteľnosti v trestnom konaní, pokiaľ bol dodržaný trestný poriadok, to znamená, že doteraz zistené skutočnosti nepotvrdili porušenie interných predpisov policajného zboru, ani trestného poriadku, a teda doteraz zabezpečené dôkazy boli zabezpečené v súlade s trestným poriadkom.

Čo sa týka tej zmeny interného predpisu, ako to vnímate? Je to podľa vás raritná alebo neštandardná situácia, že takýto predpis bol zmenený a na základe čoho, alebo koho bol zmenený?

Neštandardné je najmä to, že prebiehajúci zásah bol pozastavený, neskôr bol obnovený a navyše, hneď, v podstate, v deň zásahu bolo iniciované pripomienkové konanie vo vzťahu k úprave tohto interného predpisu vo vzťahu k osobe, ktorá je oprávnená schváliť nasadenie jednotky. To načasovanie je neštandardné a ak by aj vznikli určité pochybnosti o tom, ktorá osoba má aprobačné oprávnenie na schválenie zásahu, tak tieto skutočnosti sa obvykle riešia až potom, čo ten zásah dobehne a nie v jeho priebehu.

Takže, ak tomu správne rozumiem, tak pán prezident riešil nejaký formálny problém v skorých ranných hodinách v čase, keď zásahová jednotka mala lokalizovanú podozrivú osobu a v podstate, stačilo málo a mohli ju zaistiť?

Áno. Všetky skutočnosti, ktoré boli zistené z podkladov predložených vyšetrovateľom, ale aj veliteľom zasahujúcej jednotky, svedčia o tom, že nebyť prerušenia zásahu, mohla byť jedna z osôb obvinených reálne zadržaná.

Ešte k tomu trestnému konaniu. K podozrivým ste nepovedali, ale vylúčili ste obvineného na samostatné konanie, čiže bude v pozícii svedka v tejto trestnej veci, alebo v celej veci inšpekčnej služby, ktorá vyšetruje a preveruje pravdivosť svedeckých výpovedí?

Samotná skutočnosť, že osoba obvineného, ktorý je momentálne vo väzbe, bola vylúčená na samostatné konanie má za následok to, že v pôvodnej trestnej veci bude vystupovať v procesnom postavení svedka, a však v jeho vylúčenej veci je naďalej obvinený, zostáva vo väzbe do rozhodnutia krajského súdu.

Sú stále podozriví v tejto veci aj niektorí prokurátori ÚŠP a takisto aj samotný špeciálny prokurátor?

Opakujem, predmetom zaisťovacích úkonov nemali byť príslušníci policajného zboru ani žiadni prokurátori a táto skutočnosť trvá do dnešných dní, teda, žiadna z osôb policajtov, respektíve prokurátorov, nemala byť zadržaná.

Nezmenilo sa to ani po výsluchu tohto svedka, ktorý bol pôvodne obvinený v tejto veci?

Zatiaľ nedošlo k zmene procesnej situácie, keďže obvinený, ktorý sa pôvodne k veci priznal ako obvinený, aj potom, čo jeho vec bola vylúčená na samostatné konanie, bol vypočutý v procesnom postavení svedka a opätovne sa priznal, teda potvrdil spáchanie skutku, ktorý mu je kladené uznesenie obvinenia za vinu. Vo veci je potrebné vykonať ďalšie procesné úkony, aby bolo možné zamerať ďalší priebeh vyšetrovania.

Kryje sa vám toto trestné konanie, ktoré má rozbehnuté inšpekcia Úradu inšpekčnej služby s nejakým iným trestným konaním, ktoré súvisí priamo so zásahom aj priamo s vyšetrovaním a toto konanie prebieha na ÚŠP?

Ja sa k iným trestným veciam nemôžem vyjadrovať, lebo predmetom dozoru je konkrétna procesná vec a v konkrétnej trestnej veci prokurátor vykonáva dozor a nemôže sa vyjadrovať ani k inej zložke prokuratúry, ale ani k inej zložke polície.

Ako môžete okomentovať zásah, ktorý prebehol v rámci zásahovky toho pátracieho tímu po osobách neďaleko ÚŠP?

Z informácií, ktoré predostrel veliteľ zásahovej jednotky, bolo zistené, že mali informácie o možnom výskyte jednej osoby obvinených v priestoroch Pezinka, a preto došlo k tomu, že bolo zastavené motorové vozidlo, posádka bola prehliadnutá, nebola zistená hľadaná osoba, a preto bol o tomto úkone spísaný úradný záznam zasahujúcich policajtov a podľa mojich vedomostí príslušníci NAKA v tejto veci podali aj trestné oznámenie a samotná táto skutočnosť bude predmetom samostatného trestného konania.

Súvisiace články

Najčítanejšie