Minister práce Krajniak: Dôchodková reforma má zabezpečiť slušný život. Roky na vysokej škole sa počítať nebudú

Minister práce Krajniak: Dôchodková reforma má zabezpečiť slušný život. Roky na vysokej škole sa počítať nebudú

BRATISLAVA / Zákon, ktorý sa svojho času snažilo presadiť ešte KDH, dostal za Krajniaka zelenú. Minister práce sociálnych vecí a rodiny za Sme rodina otvorene priznal, že očakáva búrlivú diskusiu v rámci celej koalície. Dôchodky čaká niekoľko závažných zmien.

Na to, že by dôchodková reforma prešla formou Ústavného zákona minister práce rezignoval. "V koalícii sú veľmi rôzne názory," priznal pred novinármi s tým, že je pripravený na búrlivú diskusiu. 

"Ústava SR garantuje, každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. Zákon o sociálnom poistení doposiaľ takúto možnosť neupravuje a z tohto dôvodu sa v čl. I navrhuje zaviesť novú dôchodkovú dávku rodičovský dôchodok," uvádza sa v dôvodovej správe zákona. 

Noviniek v novom zákone je niekoľko a jedným zo sporných bodov je rodičovský bonus. Na ten však budú mať nárok len rodičia pracujúcich detí, ktoré prispievajú svojimi odvodmi a daňami na Slovensku. Vynecháva to rodičov, ktorí o svoje deti prišli, napríklad aj v dospelom veku, ale aj rodičov detí s hendikepom.

"Ústava SR ďalej garantuje osobe, ktorá dosiahla ustanovený počet odpracovaných rokov, vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Z dôvodu zabezpečenia súladu ústavnej garancie so zákonom o sociálnom poistení sa navrhuje, aby nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol v zásade po 40 odpracovaných rokoch, čo v zásade zodpovedá získaním  40 rokov obdobia dôchodkového poistenia," poznamenávava sa v správe s tým, že do uvedeného obdobia sa navrhuje nezapočítavať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004.

​Podľa správy je ďalej účelom návrhu garantovať poistencom, ktorí väčšinu svojho života vykonávali zárobkovú činnosť a získali potrebný počet odpracovaných rokov výkonom zárobkovej činnosti alebo z dôvodu činnosti, ktorá objektívne znemožňovala jej výkon, nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. "Zároveň sa navrhuje zachovať aktuálny legislatívny stav nároku na predčasný starobný dôchodok a s tým súvisiace zákonné podmienky nároku. Navrhovaná právna úprava je v súlade so záväzkom vyplývajúcim z návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zabezpečiť, aby nárok na aktuárne neutrálne plnenie z I. priebežne financovaného dôchodkového piliera získala osoba po zákonom určenom minimálnom počte odpracovaných rokov," stojí v správe k zákonu a v súvislosti s vypustením tzv. „dôchodkového stropu“ z Ústavy SR a záväzkami vyplývajúcimi z návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky ako aj v nadväznosti na špecifické odporúčanie Rady EÚ pre Slovenskú republiku „zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému“ sa ďalej v článku I navrhuje obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života.

Podľa správy majú tieto kroky zlepšiť finančnú udržateľnosť priebežne financovaného I. piliera dôchodkového systému a stabilizovať výplatnú fázu dôchodkov. "V nadväznosti na uvedené špecifické odporúčanie Rady EÚ pre Slovenskú republiku sa navrhuje aj korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty a zrušenie maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného, pričom sa zároveň navrhuje zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov na určenie sumy nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti zo súčasného 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu na 2,5-násobok," tvrdí sa v zákone, ktorý má reflektovať záväzok vlády SR, ktorá sa v programovom vyhlásení zaviazala predĺžiť ochrannú lehotu pri otehotnení po strate zamestnania na 6 mesiacov a ochrannú lehotu pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie (stratili prácu), ak porodia do 14 mesiacov od zániku nemocenského poistenia, sa navrhuje predlžiť ochrannú lehotu pre ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského poistenia. 

V zákone sa navrhuje aj zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení, ktoré sa ruší v súvislosti s pripravovanou daňovo-odvodovou reformou podľa programového vyhlásenia. Právna úprava zrušenia ročného zúčtovania si vyžaduje  jeho premietnutie na iné súvisiace ustanovenia zákona o sociálnom poistení, ktoré sa z uvedeného dôvodu novelizujú. Účelom návrhu zákona je tiež potreba zavedenia súboru opatrení, ktorých cieľom je vysporiadať sa s niektorými problémami v oblasti dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti. 

​Rodičovský bonus by sa mal pri priemernej mzde pohybovať okolo 28 eur. Medzi oboch rodičov by sa rozdelilo 5 % z príjmu. Ak jednému z rodičov dieťa odvádzať peniaze nechce, môže to nahlásiť. Zároveň však ak hovoríme o jednom žijúcom rodičovi, ten má nárok len na 2,5 %. Šéf rezortu práce tvrdí, že dôchodková reforma bude mať pozitívny dopad aj na prorodinnú politiku. 

Viac sa dozviete vo videu:

Zdroj: Noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:45 Noviny TV JOJ
06:25 Krimi
06:55 Noviny TV JOJ
05:50 Kutyil s.r.o.
06:50 Kutyil s.r.o.
08:00 Postavíme, opravíme, zveľadíme
05:35 Zrelé víno
07:55 Dokonalá appka
10:45 Čo s láskou?
06:10 Rev a motoroví miláčikovia I.
06:35 Tashiho svet
06:50 Mach a Šebestová na cestách
05:45 Už se nebojím
07:30 Nádech pro lásku
09:35 Psí veličenstvo