Oblačno
-1°
Bratislava
Timotej
24.1.2022
Konflikt v Rusovciach: Inšpekcia životného prostredia sa vyhráža pokutami, farár sa bráni slobodou vierovyznania
Zdielať na

Konflikt v Rusovciach: Inšpekcia životného prostredia sa vyhráža pokutami, farár sa bráni slobodou vierovyznania

BRATISLAVA / Boj ochrancov prírody a Farského úradu v Rusovciach sa stále nevyriešil. Zatiaľ čo Slovenská inšpekcia životného prostredia verejnosť vyzvala aby sa akcie v chránenom území nezúčastnila, farár Július Marian Prachar trvá na tom, že na náboženské stretnutie majú veriaci právo, ktoré garantuje dokonca aj Ústava.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) obdržala podnet, ktorý poukazuje na plánované podujatie, ktoré nabáda k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa SIŽP navyše môže aj významným spôsobom ohroziť predmet ochrany Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia. Ide o slávnosť, ktorá sa má uskutočniť v utorok 10.8.2021 vo večerných hodinách a SIŽP preto vyzýva občanov, aby sa jej nezúčastnili.

Chránené územie 

Sysľovské polia boli za chránené vtáčie územie (CHVÚ) vyhlásené už v roku 2006, a to za účelom ochrany biotopov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a taktiež na zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Vláda Slovenskej republiky v júni 2020 prijala program starostlivosti o toto chránené územie, ktorý má za cieľ zlepšiť súčasný nepriaznivý stav týchto druhov, upresniť zásady využívania tohto územia a určiť opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu ochrany dotknutých druhov.

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia sú najvýznamnejším územím s výskytom dropa fúzatého a sokola červenonohého na Slovenku. Keďže ide o chránené druhy, je zakázané ich úmyselne rušiť v ich prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. Navyše, priamo vyhláška CHVÚ Sysľovské polia zakazuje pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka alebo cyklotrasy okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním pozemku.

V čom spočíva konflikt?

Rímsko-katolícky farský úrad v Rusovciach má zámer usporiadať v utorok (10.8.2021) slávnosť práve v jadrovej časti CHVÚ Sysľovské polia, nerešpektujúc zamietavé stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, či upozornenia zo strany SIŽP. Miestny farár bol opakovane vyzvaný, aby rešpektoval platnú legislatívu a svojim konaním nenabádal k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré najmä v tomto období vyvádzania mláďat dropa, môže spôsobiť vážnu ujmu na životnom prostredí. Hromadný pohyb ľudí a hlasný hudobný doprovod v tomto citlivom období môže významne ohroziť celkovú populáciu dropa na území Slovenska.

"Je sviatok svätého Vavrinca, ktorému bol zasvätený kostol na Laura majeri, ktorý bol zbúraný v roku 1956, keďže padol do tzv. pohraničného pásma," vysvetlil farár Prachar pre Noviny PLUS TV JOJ a dodal: "Máme morálnu aj právnu povinnosť zmierňovať krivdy minulosti a pripomínať si zločiny totalitných režimov, pretože takéto pamiatky a takéto spomienky sú zárukou dobrej budúcnosti. Kto stratí historickú pamäť ohrozí svoju budúcnosť."

Prachar je presvedčený, že zákon na ochranu prírody neporušujú a odmieta, že by ohrozilo zvieratá, ktoré v oblasti žijú. "Kostolík tu bol dávno predtým, než niekto prišiel s týmito zákonmi na ochranu prírody a sú tu asfaltové cesty, ktoré sú komunálne, akurát ich nikto nevyznačil ako turistické cesty a cyklotrasy, ale to už je problém iných," uviedol farár pre Noviny PLUS TV JOJ s tým, že ich pohyb nenaruší ani prírodu ani život zvierat. 

Za argumentom o slobode vierovyznania farár stojí. "My sme sa opierali o zákony. Keď sa začalo rozprávať o zákone na ochranu prírody, tak sme sa opreli o základné ľudské práva, ku ktorým patrí aj sloboda vierovyznania. Bola to právna diskusia a dostlai sme sa až po Súdny dvor EÚ, tak sme vychádzali z toho, že keď sú dva ústavné zákony rovnocenné a postavené proti sebe tak podľa Súdneho dvora EÚ, môže jeden do druhého zasahovať," dodal s tým, že avizované pokuty sa zrejme na účasti podpíšu. "Dúfam, že zopár ľudí príde," uzavrel pre Noviny PLUS TV JOJ. 

Hrozia aj rozdávaním pokút

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) upozornila, že v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Policajným zborom SR bude v spomínaný deň dôsledne kontrolovať vstup do CHVÚ Sysľovské polia a pohyb osôb mimo turistického chodníka. V prípade porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny je možné previnilcov pokutovať na mieste blokovou pokutou do výšky 300 eur.

V prípade závažnejšieho porušenia zákona je možné fyzickej osobe v správnom konaní podľa zákona o ochrane prírody a krajiny uložiť pokutu až do výšky 9958,17 eur

„SIŽP si preto dovoľuje občanov poprosiť o spoluprácu a nezúčastniť sa na tomto nepovolenom podujatí a tým napomôcť k ochrane nášho prírodného bohatstva,“ uviedol rezort životného prostredia.

 

Súvisiace články

Najčítanejšie