Rozhovor s kľúčovým svedkom Zemanom: O azyl žiadam pre politický nátlak na mňa a moju rodinu

Rozhovor s kľúčovým svedkom Zemanom: O azyl žiadam pre politický nátlak na mňa a moju rodinu

BRATISLAVA / Kľúčový svedok v kauze Očistec či Judáš požiadal 13. augusta o politický azyl v Chorvátsku. Tvrdí, že tak urobil kvôli politickému nátlaku na jeho osobu a rodinu a bojí sa o život. Je pripravený vypovedať a spolupracovať. V rozhovore sa dozviete aj to, že ak niekomu zateká do topánok, snaží sa o jeho likvidáciu.

Ako vyzerá vaša situácia? Počas bežného dňa? Ako ste sa dozvedeli, že ste bol obvinený špeciálnym tímom Úradu inšpekčnej služby?

Informovala ma o tom rodina 31.7.. Bežný deň vyzerá tak ako na Slovensku, len musím pracovať cez počítač a všetko riešim cez telefón. Som na svojom čísle zastihnuteľný. 

Predpokladám aj, podľa toho, čo počujem, že ste mimo Slovenska. 

Áno, momentálne sa nachádzam mimo Slovenska. Mám nahlásenú dovolenku od 5.7. do 5.9., čo som oznámil aj všetkým úradom, oznamoval som aj na stránke Enter Croatia, kedy som vstupoval do Chorvátska kvôli opatreniam ohľadne covid-19. 

Poďme teraz k vašej situácii. V akej ste momentálne situácii? Čo sa týka orgánov činných v trestnom konaní a vás v pozícii svedka a takisto aj osoby, ktorá je momentálne obvinená? 

Nevnímam sa nijak. Budem úprimne rád, keď skončí toto obdobie a tieto situácie, ktorú sú veľmi zvláštne, čo sa týka mojej osoby. Niektorým veciam vážne nerozumiem. Necítim sa nijak, ale budem rád, keď to skončí. 

Vás zastupuje vaša advokátka. O čom vás informovala, čo sa s vami deje na Slovensku, o čom máte informácie? 

Doručila mi uznesenie. Viem, za čo som obvinený a čakáme na nejaké ďalšie postupy Úradu inšpekčnej služby, nakoľko sme žiadali výsluch. Úrad inšpekčnej služby vie, kde sa nachádzam. Od 21., odkedy právnička prevzala obvinenie, avizovala Úradu inšpekčnej služby, že chceme výsluch, ktorý doteraz nebol naplánovaný ani umožnený. 

Keď sme pri tom Úrade inšpekčnej služby, mohli by ste nám objasniť to, čo sa stalo toho 19. až 20. júla, keď sa Úrad inšpekčnej služby snažil zadržať troch podozrivých svedkov, medzi ktorými ste aj vy? 

Keby som mohol, nebudem sa vyjadrovať konkrétne k prípadom. Dozvedel som sa o obvinení až 21. a ako som avizoval, vyjadrím sa až po mojej výpovedi. Keď budem mať normálny výsluch, kde sa vyjadrím k veci, aby som sa nevyjadroval skôr cez médiá ako priamo na výsluchu. 

Vy ste sa dostali do podozrení v podstate pre svedectvá, ktoré sú spochybňované inšpekčnou službou. Prečo sa to podľa vás deje? Prečo ste vlastne ten pochybný svedok momentálne? 

Na toto vám úprimne neviem odpovedať, ale je tu silný politický boj, čiže každý, kto vie čítať medzi riadkami, tak to asi pochopí a vníma to ako politický boj. 

Vy aj to, akým spôsobom vypovedáte v kauze Očistec, ktorý sa týka priamo pána Kováčika, tak vaše spochybňovanie nemá nejaý relevantný základ? Napriek tomu, že jeden z tých troch svedkov priznal, že bol nejakým spôsobom zčasti ovplyvňovaný. 

Hovorím ešte raz. Myslím si, že tak ako ste to definovali, ale nechcel by som sa vyjadrovať. Je to v štádiu vyšetrovania, čo sa týka môjho obvinenia. Nerád by som sa k tomu vyjadroval pred tým, než budem vypovedať na Úrade inšpekčnej služby. 

S kým aktuálne komunikujete zo strany vyšetrovacích orgánov? Určite o vás vedia justičné orgány, minimálne Špecializovaný trestný súd v Pezinku, ktorý vedie obžalobu proti Dušanovi Kováčikovi. 

Právnička komunikuje s OČTK, teda s vyšetrovateľmi, s ktorými je to potrebné. Ja priamo komunikujem so špeciálnym súdom.

Požiadal o azyl v Chorvátsku

Prečo sa nevrátite na Slovensko? Je na vás vydaný zatýkací rozkaz, slovenský zatykač. Čo to pre vás znamená, prečo na to Slovensko neprídete, aby ste bol k dispozícii fyzicky. Predpokladám, že nemáte žiadne zdravotné prekážky, aby ste nemohli z Chorvátska dôjsť do Bratislavy na výsluch. 

Neviem, na akom základe vydal súd na moju osobu zatýkací rozkaz, keď plne komunikujeme s Úradom inšpekčnej služby aj s dozorujúcim prokurátorom. To je prvá vec, ktorú by som k tomu povedal. Žiadali sme o výsluch. Povedal som, že chcem vypovedať, nevyhýbam sa trestnému konaniu, ale momentálne som v situácii, že z obavy o svoj život a na základe politického tlaku na mňa a na moju rodinu, som požiadal Chorvátsku republiku o politický azyl. Od 13.8. som zaradený do oficiálneho konania žiadateľa. Momentálne neviem ani vycestovať z Chorvátskej republiky do žiadnej inej krajiny, kým tento proces neskončí. 13.8. mi vydali kartičku medzinárodnej ochrany Chorvátskej republiky nad mojou osobou. Dajú vám svoje číslo, aby ste to pri bežnej kontrole ukázali, keby sa niečo dialo. 

Trochu mi to opíšte, čo to znamená a prečo ste sa na to dali? Povedali si, že sa obávate o svoj život a život svojej rodiny. Prečo máte tieto obavy? Boli ste dlho svedkom v prípade Očistec, konkrétne v prípade obžaloby bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika. Prečo ste o medzinárodnú ochranu nežiadal v tom čase, ked ste sa stal svekdom a začal ste spolupracovať s OČTK. Tam ste nemali obavy o svoj život? Čo prispelo k tomu, že teraz máte obavy o svoj život a život svojej rodiny? 

V tom čase, pri tých konaniach, vždy máte nejakú tú obavu, ale dnes to nabralo také rozmery, čo sa deje. Nechcem sa k tomu vyjadrovať, ale sám vidíte, že jednotliví predstavitelia nášho štátu robia veci, ktoré robia. Myslím si, že to nie je s kostolným poriadkom, čo sa deje. Myslím si, že by sa nemali vyajdrovať tak, ako sa vyjadrujú. Teraz som nadobudol pocit, že je to oveľa horšie ako to bolo predtým. Nechcem to povedať tak, že keď niekomu zateká viac do topánok, tak sa snažia o likvidáciu mňa a takisto aj ostatných svedkov. 

Toto je aj zdôvodnenie, prečo žiadate o politický azyl? 

Keď sa na to niekto pozrie triezvou hlavou, tak vidíte, kam to celé smeruje. Že je to celé o politike. Myslím si, že ste mali možnosť si prečítať to uznesenie a všetky tie veci okolo toho. Iný pocit z toho nemám, len je to vyslovene linčovanie mojej osoby. 

Jeden z hlavných svedkov, Peter Petrov, bol zadržaný po mesiaci, keď sa vyhýbal trestnému konaniu Úradu inšpekčnej služby. Čo to pre vás znamená? Vy ste sa poznali, svedčili ste v rovnakom prípade a ste obvinení v rovnakom prípade. 

Neviem, či to niečo pre mňa znamená, ale znamená to, že vysvitli tam veci, ktoré sú mu kladené za vinu a určite dá veci do správnej roviny. 

Takže vy si myslíte, že jeho objasnením sa aj vaša situácia vyjasní tak, že ten dôvod podozrenia na vašu stranu padne? 

Je to pohľad asi OČTK, nie môj. Môj pohľad je úplne iný, ako sa mi kladie za vinu. Hovorím ešte raz, nechcem sa k tomuto vyjadrovať. Myslím si, že je to fajn, že to tam vysvetlí. 

Zeman: Vypovedať chcem

Čo očakávate od politickej ochrany? Ako chcete potom ďalej spolupracovať, ako chcete vypovedať? Ako sa chcete dostaviť na výsluch, pred orgány činné v trestnom konani, keď ste v takomto režime momentálne, žiadosti o politický azyl? 

Trestný poriadok, ak sa správne vyjadrujem, umožňuje komunikáciu a výsluch riadne cez telemost, cez elektronickú komunikáciu. OČTK vedia požiadať chorvátske súdy o spoluprácu. Myslím si, že toto je najmenší problém. Ja som tu, vypovedať chcem, vždy som vypovedať chcel. Nemám sa prečo schovávať, nemám prečo nevypovedať, len nadobudol som takýto pocit a je to veľmi zvláštne, čo sa deje. Vyjadril som sa už k tomu, vypovedať chcem, vypovedať budem, keď mi to bude umožnené, ale doposiaľ nebolo. Momentálny stav je taký, aký je. 

Na Slovensko sa nevrátite, pokiaľ nebude vaša situácia vyjasnená aj po tej politickej rovine, teda žiadosti politického azylu v Chorvátsku. 

Momentálne neviem vycestovať z Chorvátskej republiky, tak mi to bolo povedané na azylovom úrade a takisto aj chorvátskym právnikom. 

Koľko to môže trvať, kým budete mať túto situáciu s azylom vyriešenú? Kedy môžete mať jasné vyjadrenie, či vám bude udelený azyl? 

K tomuto sa vám neviem vyjadriť. Dal som to preveriť chorvátskemu právnikovi. Tento týždeň by sme mali byť zase v azylovom centre a na úradoch.

Nepozná základ obvinenia

Ešte raz sa vráťme k tomu zatýkaciemu rozkazu. Ak môžem ešte raz poprosiť váš názor. Ak spolupracuje vaša advokátka s vyšetrovacími orgánmi, predsalen došlo k trestnému rozkazu zo strany sudcu pre prípravné konanie.Ešte raz poprosím vašu reakciu. 

Neviem si predstaviť, na akom základe sudca Bratislava V vydal na moju osobu zatýkací rozkaz. Ako hovorím, v spise od 21.7. sme doložili, že žiadame termín výsluchu po 16.8, kedy aj právna zástupkyňa bola na dovolenke. Odvtedy nám nikto z Úradu inšpekčnej služby ani prokuratúra nedali vedieť. Je možné, že tieto dokumenty sudca v konaní nemal. Právna zástupkyňa to pôjde skontrolovať, na akom základe vydal súd Bratislava V na mňa zatykač. Ako hovorím, veľmi som zvedavý na tie dôvody, keď komunikujem so všetkými, som na telefónnom čísle, všetkým je známy môj pobyt a ako som povedal, spolupracujem s orgánmi činnými v trestnom konaní a takisto chcem vypovedať. 

Ak by ste sa predsalen dostali do vyšetrovacej väzby, ale povedzme, že je to čisto hypotetická otázka, v prípade Očistca, Judáša a ďalších týchto exponovaných kauzách, ľudia, ktorí boli podozriví a dostali sa do výkonu väzby, zmenili svoj postoj a priznávali to, čo dovtedy popierali. Je u vás nejaká cesta, aby ste vy niečo zmenil vo svojom postoji, čo sa týka popierania toho, že ste boli manipulovaný alebo sa podieľali na manipulácii svedeckých výpovedí?  

Ešte raz pripomínam. Keď boli moje výpovede zaznamenávané, bol som v kolúznej väzbe. Neviem si predstaviť, akým spôsobom, by sa to malo odohrávať. Ako hovorím, nechcem sa vyjadrovať k prípadu, ale jeden taký malý detail. Keď ste v kolúznej väzbe, tak ako vás policajti zatkli, berú vás ako zločinca. Keď robíte výpovede, berú vás ako zločinca. Aj keď ste už vonku, stále ste pre nich zločinec. Keby boli so mnou nejakí kamaráti, tak si myslím, že v kolúznej väzbe neskončím. Neviem, na akom základe, či teraz dojde nejaký pán vyšetrovateľ a povie, pán Zeman naučte sa toto a toto vypovedajte. Nedáva to logiku v normálnom myslení, keď sa nad tým zamyslíte. 

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:45 Noviny TV JOJ
06:25 Krimi
06:55 Noviny TV JOJ
05:40 Kinosála
05:50 Kutyil s.r.o.
06:50 Kutyil s.r.o.
05:15 Premeny domov na Havaji
05:35 Zrelé víno
07:55 Dokonalá appka
05:10 Tashiho svet
05:25 Pat a Mat
05:35 Jahôdka a jej kamaráti I.
05:45 Už se nebojím
07:30 Nádech pro lásku
09:35 Psí veličenstvo