Jasno
20°
Bratislava
Miloslav
3.7.2022
Na schválenie parlamentu čakajú nové prorodinné opatrenia: Rodičovský príspevok čakajú zásadné zmeny a to nie je všetko
Zdielať na

Na schválenie parlamentu čakajú nové prorodinné opatrenia: Rodičovský príspevok čakajú zásadné zmeny a to nie je všetko

BRATISLAVA / Ministerstvo práce spolu s poslankyňami pripravujú nové prorodinné opatrenia. Aktuálne čakajú zmeny rodičovský príspevok. Možnosti jeho čerpania sa zásadne rozšíria. Má to zjednodušiť život nielen matkám, ale aj otcom. Na stole je aj opatrenie z dielne Vladimíry Marcinkovej zo Za ľudí. Vyzerá to, že plán Anny Záborskej zatiaľ dostal stopku pre neefektívnosť.

Podľa zverejnených materiálov si starí rodičia, ktorí sú poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku, budú môcť od začiatku budúceho roka dostávať aj rodičovský príspevok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý do parlamentu predložila skupina koaličných poslancov.

Rodičovský príspevok budú starí rodičia dostávať z Úradu práce a sociálnych vecí, ak sa budú starať o vnúča vo veku do troch rokov alebo o vnúča do šiestich rokov veku, ale aj ak má vnúča dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Starý rodič si bude môcť uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa. Vyšší, 383-eurový rodičovský príspevok, bude môcť starý rodič v budúcom roku poberať vtedy, ak rodič dieťaťa dostával materskú dávku.

Ak napríklad matka dieťaťa poberala materskú dávku a po skončení materskej dovolenky si nárok na rodičovský príspevok so súhlasom rodiča uplatní starý rodič, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok vo vyššej sume. Ak však matka dieťaťa materskú dávku nedostávala, starý rodič si môže uplatniť nárok len na 280-eurový rodičovský príspevok.

O čo presne pôjde?

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Petra Krištúfková (Sme rodina). Jeho hlavným cieľom je umožniť starým rodičom, ktorí sú starobnými dôchodcami alebo predčasnými starobnými dôchodcami, poberať rodičovský príspevok.

"Starí rodičia sa tak budú môcť starať o vnúčatá s finančnou podporou štátu a rodičia sa budú môcť vrátiť do pracovného života. Rovnakú možnosť sa navrhuje poskytnúť aj tzv. nebiologickým starým rodičom, teda rodičom náhradných rodičov alebo rodičom manžela alebo manželky rodiča dieťaťa. Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečí medzigeneračná solidarita," uviedla poslankyňa Petra Krištúfková v dôvodovej správe. 

​Podľa dôvodovej správy predkladaný návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nemá vplyv na štátny rozpočet, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Petra Krištúfková pre Noviny PLUS TV JOJ potvrdila, že v čerpaní rodičovského príspevku sa budú môcť rodičia a starí rodičia vymeniť kedykoľvek. "Je možný scenár, že matka bude rodičovský príspevok poberať pol roka a následne ho bude poberať starý rodič," uviedla a dodala, že v návrhu ide len o rozšírenie okruhu osôb, ktorý príspevok môžu čerpať.

Poslankyňa za Sme rodina zároveň uviedla, že poberanie rodičovského príspevku starým rodičom bude možné len s písomným súhlasom rodiča. "Je dôležité poznamenať, že starý rodič bude musieť byť na starobnom, alebo predčasnom dôchodku a rodičovský príspevok bude poberať spolu s týmto dôchodkom," uzavrela pre Noviny PLUS. 

Na stole toho bolo viac

Do tvorby prorodinných opatrení sa zapojila aj Anna Záborská (KÚ/OĽaNO), ktorá chcela rozdeliť rodičovský príspevok na dlhšie obdobie v prípade, že má žena viac detí. Zdroj z parlamentu nám prezradil, že s týmto návrhom malo problém ministerstvo financií. Podľa našich informácií bol proti Záborskej návrhu práve premiér Igor Matovič, ktorý mal argumentovať tým, že Záborskej zákon by problémy rodín nevyriešil. Ak máte totiž dve deti, tak potrebujete dva príspevky v ten istý čas. Oslovili sme aj poslankyňu a správu budeme aktualizovať.

So svojou novelou prišla aj Vladimíra Marcinková (Za ľudí), ktorá sa pokúša presadiť to, aby mali na sprievodnú osobu nárok nielen rodiace ženy, ale aj deti v nemocnici. "Mohlo by sa zdať, že to tak v našich nemociniach je, ale keďže tento nárok nie je priamo v zákone, tak prítomnosť sprievodu, alebo rodiča v prípade hospitalizácie dieťaťa, je rozhodnutím personálu," uviedla pre Noviny PLUS TV JOJ a zdôraznila, že v mnohých nemocniciach to samozrejmosť je. Zároveň však dodala, že cieľom jej návrhu je dopriať túto možnosť všetkým a bez rozdielu.

"Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zaručuje právo na nepretržitú prítomnosť zákonného zástupcu, osoby určenej zákonným zástupcom, inej osoby, do náhradnej starostlivosti, ktorej bol pacient zverený podľa osobitného predpisu, inej blízkej osoby, opatrovníka ustanoveného podľa osobitného predpisualebo osoby určenej opatrovníkom, ak je pacientom maloleté dieťa, blízkej osoby alebo inej osoby určenej ženou v súvislosti s pôrodom, ak prítomnosť týchto osôb nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti; to neplatí, ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. V prípade, že prítomnosť osôb podľa prvej vety narúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môže byť ošetrujúcim lekárom ich prítomnosť v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas odopretá,“ uviedla poslankyňa v návrhu zákona. 

Poslankyňa argumentuje tým, že detský pacient má v rámci zdravotníckeho systému špecifické postavenie. "Choré dieťa sa psychosomaticky odlišuje od chorého dospelého človeka. Dieťa reaguje na skutočnosť, že musí byť hospitalizované odlišne a objavujú sa u neho častokrát pocity strachu nielen zo samotného pobytu v nemocnici, liečby, ale aj strachu z opustenosti," uviedla pre Noviny PLUS TV JOJ a dodala:

"Preto je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nevyhnutné dbať aj na psychickú a emocionálnu stránku dieťaťa. Prínos prítomnosti rodiča k celkovej pohode dieťaťa, ktorá má vplyv aj na rýchlejšie uzdravenie dieťaťa je nepochybný. Prítomnosť osoby, ktorú dieťa dôverne pozná pomáha zmierniť stres z neznámeho nemocničného prostredia," pokračovala a podľa nej je z tohto dôvodu potrebné vytvoriť  podmienky pre prijatie rodiča na hospitalizáciu spolu s dieťaťom, ktorý pre dieťa nepochybne predstavuje významnú psychickú podporu a v konečnom dôsledku môže prispieť k efektívnejšiemu procesu liečby dieťaťa.  

"Právo detských pacientov na sprevádzajúcu osobu okrem vyššie uvedeného vychádza z ústavného práva na súkromný a rodinný život a je súčasťou práv dieťaťa zakotvených v medzinárodných dohovoroch, ktoré sú súčasťou právneho poriadku SR a majú prednosť pred zákonmi," uviedla na záver. 

Najčítanejšie