Obhajkyňa Káľavského Mišíková: Ak opustil republiku, bál sa neustálych útokov na svoju osobu

Obhajkyňa Káľavského Mišíková: Ak opustil republiku, bál sa neustálych útokov na svoju osobu Zdroj: noviny.sk
BRATISLAVA / Svedok Peter Petrov, ktorý momentálne svedčí v závažných kauzách tvrdí, že bol policajným informátorom a všetko, čo pre políciu robil, bolo pod kontrolou agenta Jána Káľavského. Po ňom momentálne pátra polícia pre podozrenia z korupcie a súdy na neho vydali štátny ale aj medzinárodný zatykač. Káľavský je kľúčovým svedkom v prípade štyroch vyšetrovateľov tímu Očistec okolo vyšetrovateľa Jána Čurillu, ktorých prepustili koncom minulého týždňa z väzby pre neopodstatnenosť stíhania. Jeho advokátka Eva Mišíková tvrdí, že nevie, kde je jej klient. Ak podľa nej odišiel zo Slovenska, tak pre strach z neustálych atakov na jeho osobu. V rozhovore s Mišíkovou sa dozviete aj to, čo sa deje okolo jej ďalšieho klienta, Petra Košča.

Svedok Peter Petrov, obvinený Úradom inšpekčnej služby a takisto NAKA tvrdí, že bo informátorom pána Káľavského a že sú dôkazy, ktoré hovoria o tom, že bol nejakým spôsobom odmeňovaný Kaľavský zo strany pána Petrova. Čo vy o tom viete a ako to môžete okomentovať? 

Ja som sa o tom, čo je Jánovi Káľavskému kladené za vinu dozvedela z uznesenia o vznesení obvinenia. Jednak to, ktoré vydal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý vzniesol obvinenie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zároveň aj pre prijímanie úplatku. A z pôvodného vznesenia obvinenia na tom istom skutkovom základe, v ktorom pôvodne nebol vzatý do väzby, a ktoré následne prokurátorka generálnej prokuratúry zrušila, pokiaľ ide o uznesenie o vznesení obvinenia. Pokiaľ ide o obhajobu Jána Káľavského, táto spočíva v tom, že defacto niektoré skutočnosti, ako sú tam uvedené, sa stali ale úplne za iných okolností. Odmieta akékoľvek podplácanie a odmieta aj akékoľvek vynášanie informácií z tých trestných vecí alebo z tých káuz, ktoré boli vyšetrované Národnou kriminálnou agentúrou s odôvodnením, že on takéto informácie ani nemal. K tomuto uvádza také skutočnosti, ktoré by mali vyvrátiť to vznesenie obvinenia za tieto skutky jednak prijímania úplatku a jednak zneužívania právomoci verejného činiteľa. Musím uviesť, že pokiaľ ide o Jána Káľavského, túto obhajobu som prevzala na základe toho, že ma kontaktovali príslušníci polície, že si ma zvolila manželka tohto klienta. A zrejme z toho dôvodu, že už v pôvodnom konaní som ho zastupovala. Informácie, ktoré v tejto súvislosti mám, pokiaľ ide o jeho obhajobu, vyplývajú z komunikácie s ním v čase, keď bol k dispozícii a v čase, keď som ho zastupovala. Po prevzatí týchto dvoch uznesení, jednak vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby a jednak prokurátora ÚŠP, som v zákonnej lehote podala sťažnosť. Aj keď musím povedať, že v uznesení prokurátora ÚŠP je školácka chyba spočívajúca v nesprávnom právnom poučení pokiaľ ide o možnosť podania opravného prostriedku. Podala som v lehote obe sťažnosti a v súčasnosti mám pripravené odôvodnenie, ktoré bude zajtrajším dňom (8.10.2021) doručené vyšetrovateľovi, ktorý vo veci koná a vykonáva vyšetrovacie úkony. 

A k tým dôkazom. Vy máte informáciu o tom, že bol zo strany pána Petrova zabezpečovaný takýto materiál - kupované okná na chalupu, respektíve nejaká pôžička na auto alebo peniaze na auto, taktiež aj nejaké opravy a splátka poisťovne pre povinné zmluvné poistenie? 

Toto je výpočet tých vecí, ktoré sú mu kladené za vinu. Ale vzhľadom na to, že sme v počiatočnom štádiu trestného stíhania, nebudem verejne prezentovať obhajobu klienta. Podrobne sa vyjadril, pokiaľ ide o všetky tie skutočnosti, ešte v uplynulom období a to z toho dôvodu, že bol Peter Petrov aj v tej trestnej veci vypočutý a vedel, čoho je tento svedok schopný. 

Ako on vysvetľuje tieto dary? 

Neboli to dary. On hovorí, že to neboli žiadne dary a uvádzal k tomu podrobne skutočnosti, za akých k tomu došlo. V tejto chvíli povedať konkrétne dôvody nie je možné, budú uvedené v odôvodnení sťažnosti proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie. 

Z toho, čo vy hovoríte, to asi nevnímate ako trestný čin? 

Za toho dôkazného stavu, ktorý je tam v oboch veciach, kde v prvej veci vzniesol obvinenie prokurátor ÚŠP je to výlučne, ale výlučne na výpovedi Petra Petrova. K tomuto svedkovi musím povedať, že som sa zúčastnila jedného výsluchu aj v inej trestnej veci. Po krátkom čase som jeho vyjadrenia ako svedka, dospela k záveru, že tento svedok fabuluje a ja ho považujem za totálne nevieryhodného svedka a je to jediný dôkaz priamy, ktorý by svedčil o tom, že tieto skutky, pre ktoré je teraz stíhaný, pokiaľ ide o prijímanie úplatku, že sa stali tak, ako sú uvedené v uznesení. On je jediný svedok a k tomu je pripravené odôvodnenie. 

Vy máte klienta pána Káľavského, lebo vás o to požiadala jeho manželka. Je na neho vydaný vnútroštátny aj medzinárodný zatykač. Kde sa nachádza? Ste s ním v kontakte? Nie je zastihnuteľný pre OČTK? 

Ja tieto medializované informácie o tom, že je vydaný na neho zatykač, mám. Ale ja zodpovedne prehlasuje, že ja naozaj nemám informáciu o tom, kde sa on nachádza, na území, ktorého štátu. Pravdupovediac ma to ani nezaujíma a nikdy by som sa na toto ani nepýtala. Ani pani Káľavská mi takúto skutočnosť neoznámila, keď mi podpisovala plnú moc. 

Sú tie podozrenia tak závažné, že by bol váš klient odkázaný na to, aby sa zdržiaval mimo Slovenska a aby bol, dá sa povedať, na úteku? 

Podľa môjho názoru, ak opustil územie republiky, to je ale len moja domnienka, urobil tak z toho dôvodu, že sa obával toho neustáleho ataku voči svojej osobe. A to práve preto, že o nekalých praktikách, ktorých bol on svedkom, vypovedal jednak ako svedok a jednak aj v inom procesnom postavení v trestnej veci, ktorú vyšetrovala pani Santusová a inej zložke Úradu inšpekčnej služby.  

Disponujem informáciou, že váš klient o sebe tvrdil, že bol príslušníkom francúzskej cudzineckej légie. V médiách sa vyjadril, že vie po francúzsky, takže sa nestratí, po tom ako odišiel z policajného zboru. Vy máte túto informáciu? 

Nie, ja vôbec neviem, že vie po francúzsky. Pokiaľ disponujem informáciou, že bol v cudzineckej légii, toto je informácia, ktorú ja viem z médií. Ja som sa s ním nikdy na túto tému nebavila. 

Ale nedá sa to vylúčiť. Nevieme to samozrejme overiť, tá informácia nie je overiteľná. 

Ja ju naozaj neviem ani potvrdiť, ani vylúčiť. 

Pani doktorka, taktiež máte klienta pána Košča. Tam je podaná obžaloba na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Vy namietate to isté, akým spôsobom podal Úrad špeciálnej prokuratúry obžalobu bez toho, aby bolo rozhodnuté navrhol postup na 363. Čo si o tom myslíte? Čo k tomu viete povedať? 

Ja len poviem moje stanovisko.  12. augusta tohto roku som podala návrh na uplatnenie ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku. Nemohla som to povedať skôr, bolo to síce podané v lehote, ale nemohla som to podať skôr, pretože vyšetrovateľ, ktorý konal v tejto trestnej veci napriek tomu, že Bernard Slobodník bol jediným svedkom, ktorý mal byť účastný toho skutku,. bol vypočutý až 22. júla 2021. Hoci bol kľúčovým svedkom a vznesené obvinenie bolo v marci 2021. Boli vypočúvaní za tie štyri mesiace hocijakí svedkovia, ktorí nič k veci nevedeli a neviem, z akého dôvodu, je pre mňa takýto postup nepochopiteľný. Neviem, z akého dôvodu vyšetrovateľ takto postupoval. Mám dostatok praxe a skúseností, že pokiaľ ide o výsluch kľúčového svedka, tento je prvý vypočutý po vznesení obvinenia. Nepochopím tento postup, ale súvisí to aj s tým, že prečo ten návrh na ten postup podľa ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku bol podaný až v auguste, síce v lehote. Pri preštudovaní vyšetrovacieho spisu, ktorého som sa uskutočnila 30. augusta a dávala som vyjadrenie k skončeniu vyšetrovania a návrh na ďalší postup, tak sa ma vyšetrovateľ spýtal, že či je tam viac ako to, čo je v argumentoch uvedených v mojom návrhu na postup podľa paragrafu 363. Z tohto jeho vyjadrenia mi bolo jasné, že musí byť informovaný o tom, pravdepodobne od dozorujúceho prokurátora, pána Šúreka, že bol podaný návrh na zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia. 

Na moje veľké prekvapenie už pri tomto rozhovore s pánom vyšetrovateľom, som mu uviedla, že prokurátor aj tak nemôže podať obžalobu, pretože tu platí príkaz generálneho prokurátora z roku 2006, ktorý bol novelizovaný v roku 2012, z ktorého vyplýva, že ak bol podaný návrh na postup podľa ustanovenia paragrafu 363, nesmie prokurátor podať obžalobu a že tento postup by bol aj tak porušený, ak by takúto obžalobu podal. Nepochybujem o tom, že o tom kontaktoval Šúreka, ako som spomínala, ale napriek tomu mi v prvej polovici septembra prišlo upovedomenie, že podal obžalobu. Neviem si vysvetliť, prečo nepočkal na realizáciu základného práva, keď vedel o tom, že bol podaný návrh na toto rozhodnutie. Nešlo o väzobnú vec, čiže sa nikde nemusel ponáhľať. Prišlo mi aj upovedomenie z generálnej prokuratúry, že tento návrh aj s prílohami bol postúpený špecializovanému trestnému súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica. Na základe toho som tento týždeň zaslala Špecializovanému trestnému súdu návrh na odmietnutie obžaloby s podrobnou argumentáciou o porušení nielen práv obvineného podľa trestného poriadku, ale aj medzinárodných dokumentov a požiadal som, aby vec vrátil do štádia prípravného konania. Aby o tomto pôvodnom návrhu bolo rozhodnuté. Sudca nie je povinný rozhodnúť o návrhu podľa paragrafu 363 trestného poriadku a obvinený má právo na to, aby z generálnej prokuratúry dostal odpoveď na to, či vyhovejú tomuto návrhu alebo ho odmietnu. 

Vy ste spomenuli dva základné subjekty. Subjekt obvineného a subjekt generálneho prokurátora. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, dozorový prokurátor Šúrek, týmto rozhodnutím odňal kompetenciu generálneho prokurátora a právo obvineného? 

Asi to tak vyzerá, nech to už nazveme akokoľvek. Je to neštandardný postup a nepamätám si ani jednu jedinú trestnú vec, v ktorej by k takejto situácii došlo. 

Ide o raritné konanie? Prečo k tomu došlo? 

No to ja neviem, to sa bude treba spýtať pána prokurátora, ktorý tu obžalobu podal napriek tomu, že zrejme generálna prokuratúra prostredníctvom tej prokurátorky pýtala aj spis na vybavenie a odtiaľ to vedel aj vyšetrovateľ. 

Čo môže momentálne urobiť generálna prokuratúra a generálny prokurátor? 

Ja osobne si myslím, že došlo k porušeniu minimálne toho príkazu generálneho prokurátora a k neštandardnému pokusu odnímajúceho právo obvineného na odpoveď a na rozhodnutie generálneho prokurátora. Z uvedeného dôvodu si myslím, že akonáhle vyžiadali spis a nebol im predložený, a keď zistili, že bola podaná obžaloba, mali vziať pokyn na späťvzatie obžaloby a rozhodnúť o tejto 363-ke. Pretože prokurátori zodpovedajú za zákonnosť prípravného konania, nie sudca. 

Pýtam sa vás to aj preto, lebo ste dlhoročná prokurátorka a momentálne teda ste niekoľko rokov advokátka. Je takýto postup zo strany prokurátora dôvodný na začatie disciplinárneho konania? 

Toto ja vám naozaj neviem povedať. Nech sa vyjadrí on, z akého dôvodu takto postupoval a neumožnil realizovanie práva obvineného. 

Dá sa to vnímať, že je to aké konanie? V neprospech klienta, predpokladám alebo obvineného a aj proti rozhodnutiu generálneho prokurátora? 

V danom prípade si myslím, že je to v neprospech môjho klienta. Veľmi jednoducho to vysvetlím. Procesné pochybenia, ktoré som zaevidovala a vytkla v návrhu na postup podľa ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku, tieto sú úplne identické s neprocesným postupom v trestnej veci Vladimíra Pčolinského, u ktorého bolo vyhovené ustanovením paragrafu 363. Sú úplne identické a preto si myslím, ja som zastupovala ešte do polovice júna aj Vladimíra Pčolinského a preto poznám tento spis podrobne. Zúčastňovala som sa úkonov od momentu jeho zadržania, v tom čase som tam bola ako obhajkyňa sama, takže poznám tento spis. Tieto isté pochybenia v postupe vyšetrovateľov, ktoré boli akceptované prokurátorom, sa vyskytujú aj v tejto trestnej veci dnes už obžalovaného Kováčika aj s Koščom. 

Vy pána prokurátora Šúreka, ak si dobre spomínam, považujete za prokurátora, ktorý vie, čo robí. V tom svojom prostredí je znalý veci. Čo za tým vidíte? 

Jeden z tých novoprišlých prokurátorov, ktorí sú krátkodobo na ÚŠP, je pán Šúrek, ktorého považujem za dobrého prokurátora a poznám ho z jeho pôsobenia na krajskej prokuratúre v závažných trestných veciach. Dokonca som sa niekoľkých pojednávaní, na ktorých som zastupovala poškodených, s ním stretla ako s prokurátorom. Musím povedať, že v ostatnej veci som zastupovala poškodenú matku zavraždeného, kde obžaloba bola veľmi zložitá, naozaj bola na kvalitatívne odbornej úrovni spracovaná tá obžaloba. Takže práve preto mi je tento jeho postup nepochopiteľný. 

Čo sa dá očakávať od sudcu Špecializovaného trestného súdu, ktorý bude tú obžalobu pojednávať.  Dá sa laicky na to pozrieť, je to prenášanie kompetencií prokurátora na sudcu, aby rozhodoval o námietkach, ktoré podávate do návrhu na stiahnutie obžaloby? 

Takto by som to neformulovala. Práve preto, že nepoznám ten motív. Musím ešte dodať, že tam nielen, čo sa týka procesných chýb, tam je masívna argumentácia aj pokiaľ ide o dôvody, pre ktoré bolo vznesené obvinenie a to v kontexte vykonaných vyšetrovacích úkonov. Tam je celý rad iných argumentov, ktoré mali byť odstránené vykonaním buď ďalších dôkazov alebo objektívnych dôkazov. Tam tiež figuruje len jeden svedok, v ktorého výpovedi tak značné rozpory, že to je absolútne nevysvetliteľné. Pokiaľ neboli zadovážené iné dôkazy, ktoré by preukazovali tú jeho výpoveď, ktorú podstatne menil vo veľmi rozhodujúcich skutočnostiach, tak v takom prípade to považujem za nedôvodné. Hovorím to z toho dôvodu, že som do toho návrhu na odmietnutie obžaloby uviedla, že napriek tomu, že mal prokurátor vedomosť o podaní návrhu paragrafu 363, podal obžalobu a musel si byť vedomý toho, že sú tam závažné argumenty asi nech sa trápi súd. Potom sa čudujeme, že trestné konania trvajú na súdoch také dlhé obdobie, a že nedá sa končiť skôr. 

Kto je ten svedok? 

Bernard Slobodník. 

Ešte k sudcom. V posledných dňoch tu máme rozhodnutie dvoch súdov v jednej veci. Jeden súd rozhoduje o vzatí do väzby štyroch vyšetrovateľov NAKA tímu Očistec. Druhý súd považuje väzobné stíhanie za nedôvodné s tým, že ide o neopodstatnené trestné konanie. 

Ja rešpektujem rozhodnutia súdov. Neviem sa k tomuto odborne vyjadriť, pretože nepoznám túto trestnú vec, kde sú stíhaní vyšetrovatelia a nepoznám ani vyšetrovací spis Neviem sa po odbornej stránke k tomuto vyjadriť, že prečo jeden súd rozhodol tak, na základe akých úvah a prečo to druhý súd, ako sťažnostný súd neakceptoval. Neviem to zodpovedne zhodnotiť. 

Ale viete sa vyjadriť, ako to vyzerá pred verejnosťou?

Dôležité je si uvedomiť, že práve pre to je tu ten sťažnostný súd alebo odvolací súd, ktorým je v danom prípade krajský súd, ktorý môže dospieť k inému právnemu názoru na základe iného hodnotenia dôkazov. Potom by sme nemuseli mať takéto súdy, ktoré by preskúmavali to rozhodnutie súdu 1. stupňa. Ja to považujem za zákonný postup, ak je to náležite odôvodnené rozhodnutie a samozrejme jediná vec. Počas mojej dlhodobej praxe, kde sa odvolací súd alebo sťažnostný súd s vyjadreným právnym názorom a rozhodnutím prvostupňového súdu. 

To, že neopodstatnené trestné konanie, to je závažná vec? 

To je určite závažná vec. K tomu, či je opodstatnené, by som sa mohla vyjadriť len v prípade, že som oboznámená s celým vyšetrovacím spisom. 

Pri pani Plačkovej vás niečo zarazilo? 15 členov zločineckej skupiny, nakoniec to končí aj takýmto rozhodnutím stiahnuť sťažnosť pred rozhodnutím najvyššieho súdu. 

Ja už som zvyknutá, že v súčasnosti sa dramatizujú tie situácie, aby sa verejnosti prezentovalo, že ako príslušníci špeciálnych útvarov zasahujú a aké závažné veci. Ale treba dosledovať do konca, ako potom v skutočnosti a v realite z hľadiska odsúdenia dopadnú tí ľudia, voči ktorým boli takéto zásahy uskutočnené. 

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:45 Noviny TV JOJ
06:25 Krimi
06:55 Noviny TV JOJ
05:40 Kinosála
05:50 Kutyil s.r.o.
06:50 Kutyil s.r.o.
05:15 Premeny domov na Havaji
05:35 Zrelé víno
07:55 Dokonalá appka
05:00 Fidlivareška
05:10 Tashiho svet
05:25 Pat a Mat
05:45 Už se nebojím
07:30 Nádech pro lásku
09:35 Psí veličenstvo