Oblačno
-1°
Bratislava
Timotej
24.1.2022
Nové mesto si podľa Vagusu malo najať SBS, ktorá ubližuje ľuďom bez domova. Kusý obvinenia odmieta
Zdielať na

Nové mesto si podľa Vagusu malo najať SBS, ktorá ubližuje ľuďom bez domova. Kusý obvinenia odmieta

BRATISLAVA / Vagus v tlačovej správe, ktorú rozposlal do médií ešte v sobotu uviedol, že rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uzavrela zmluvu so súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá útočí na ľudí bez domova. OZ Vagus starostu Nového mesta  Rudolfa Kusého otvoreným listom vyzvalo na okamžitú nápravu.

Organizácia Vagus, ktorá sa dlhé roky venuje ľuďom bez domova, upozornila na konanie SBS otvoreným listom. Uviedla, že ľudia bez domova čelia útokom a to až na dvoch verejných miestach v Bratislave. Podľa hovorcu Nového mesta Mareka Tettingera je však situácia odlišná. Kde je pravda?

EKO - podnik verejnoprospešných služieb uzavrel v októbri 2021 Zmluvu o poskytovaní bezpečnostných služieb so spoločnosťou Danubia Security s.r.o. Podľa zmluvy má bezpečnostná služba zabezpečovať v rôznych lokalitách Nového Mesta verejný poriadok.

"Podľa viacerých nezávislých podnetov má však dochádzať k fyzickým útokom na ľudí bez domova, ktoré sprevádzajú kopance do chrbta, sotenia na zem, vyháňanie z verejných priestranstiev či zabraňovanie vstupu do nich," uviedlo občianske združenie, ktoré dlhodobo pomáha ukončovať bezdomovectvo ľudí žijúcich na území Bratislavy. Rovnako prevádzkovaním denného centra podáva pomocnú ruku tým, ktorí z rôznych dôvodov žijú na ulici, a to už 10 rokov.

Posledné týždne dostáva podnety od svojich klientov a klientiek, ale aj od občanov a občianok, ktoré sa týkajú brutálneho vystupovania zamestnancov spoločnosti Danubia Security s.r.o. “Podľa výpovedí rôznych našich klientov a klientiek dochádza na mieste k slovným, no najmä fyzickým útokom. Ľudia bez domova sú vyháňaní z parku na Račianskom mýte kopancami do chrbtov, bývajú sotení na zem. Niektorí mali byť napadnutí zozadu, bez predošlého vyzvania, aby opustili priestor,” opísala aktuálnu situáciu Alexandra Kárová, riaditeľka združenia Vagus a dodala, že niektorých klientov mali napadnúť a vyhodiť z parku, aj keď tam len nečinne sedeli, alebo tadiaľ prechádzali. Viacerí ľudia bez domova park začali úplne obchádzať a volia radšej dlhšiu trasu.

Kusého vyzýva na rozviazanie zmluvy a systémové riešenie problému 

Vagus uviedol, že spomínané podnety nie sú len od ľudí bez domova, ale aj od občanov a občianok. "Rovnaká situácia sa má diať aj v okolí Kuchajdy. 20 zamestnankýň a zamestnancov združenia Vagus preto zaslalo otvorený list Danielovi Hulínovi, ktorý ako poverená osoba na výkon funkcie riaditeľa EKO - podniku verejnoprospešných služieb zmluvu podpísal," píše sa v liste. OZ Vagus v ňom žiada odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Danubia Security s.r.o. a to z dôvodu, že je táto zmluva účinná len dva mesiace. Občianske združenie rovnako žiada, aby starosta Nového mesta zmluvu ďalej nepredĺžil. 

Kárová si uvedomuje, že verejné priestranstvo na Račianskom mýte využívajú niektoré skupiny ľudí na užívanie alkoholu a svojim správaním obťažujú okolie. Kroky súkromnej bezpečnostnej služby však považuje za neakceptovateľné. V otvorenom liste preto OZ Vagus vyzval na riešenie situácie aj zastupiteľský zbor MČ Nové Mesto na čele so starostom Kusým. 

SBS môže dostať za 2 mesiace toľko peňazí, čo dostali mimovládne organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova za 3 roky, tvrdí Vagus 

OZ Vagus považuje v otázke riešenia bezdomovectva samosprávy za kľúčových partnerov. Dlhodobo však bojuje s nezáujmom väčšiny mestských častí riešiť problémy spoločne a systematicky. "Počas 2 mesiacov, kedy sa má spomínaná SBS služba starať o verejný poriadok na území Nového Mesta, má byť spoločnosti vyplatená odmena za poskytovanie strážnych služieb v maximálnej výške 9600 eur. Podľa zverejnených zmlúv predstavuje rovnako vysoká suma súčet dotácií, ktoré dostali tri mimovládne organizácie (OZ Vagus, OZ Stopa, Depaul Slovensko, n.o.) pracujúce s ľuďmi bez domova na území Bratislavy od mestskej časti Nové Mesto za posledné 3 roky," upozornila Kárová. 

Zastupiteľstvo mestskej časti má pritom o tejto zmluve vedieť. “Opäť sa tak nachádzame v situácii, kedy chce na jednej strane mestská časť riešiť problematiku spojenú s bezdomovectvom, na strane druhej adekvátne nepodporuje profesionálne organizácie pracujúce v tejto oblasti a neprizve ich k riešeniu aktuálnych problémov.”, hovorí Kárová. Združenie Vagus v otvorenom liste ponúka návrhy na riešenie. 

Vedenie Nového mesta sa bráni

Po desiatkach podnetov zo strany miestnych obyvateľov, ktorí upozorňovali na kritickú situáciu v parku na Račianskom mýte schválili poslanci miestneho zastupiteľstva v rozpočte peniaze určené na najatie SBS. "Toto riešenie bolo reakciou na situáciu, ktorú nedokázala uspokojivo vyriešiť mestská ani štátna polícia, keďže nemôžeme očakávať ich nepretržitú prítomnosť v parku," uviedol hovorca starostu Kusého Marek Tettinger.

Podľa Tettingera bolo najatie SBS riešením, ktoré zachytili aj v iných samosprávach v Bratislave. "Vzhľadom na to, že prichádza zimné obdobie, činnosť SBS končí bez ohľadu na list OZ Vagus. Zároveň je pre nás určitým sklamaním, že si združenie vybralo cestu otvorených listov miesto toho, aby si svoje podozrenia najskôr prešli s EKO podnikom alebo s miestnym úradom. O to viac, že združenie nereagovalo na naše výzvy na spoluprácu v tejto oblasti," špecifikoval vo vyjadrení pre Noviny PLUS TV JOJ.

Hovorca poznamenal, že EKO podnik si objednal zabezpečenie ochrany osôb a majetku formou stráženia a obchôdzok, ako aj zabezpečenie verejného poriadku, vykazovanie závadných osôb pod vplyvom alkoholu, omamných látok, agresívnych, poškodzujúcich cudzí majetok. 

"Cieľom je, aby sa zamedzilo opakovanému znečisťovaniu verejného priestranstva a nevhodnému správaniu neprispôsobivých občanov. Nemáme vedomosť o tom, že by pracovníci SBS postupovali inak, ako v súlade so zákonom o súkromných bezpečnostnej službách. Overovali sme situáciu aj na polícii a tá neeviduje žiadne oznámenie, ktoré by korešpondovalo so spomínanými obvineniami," pokračoval vo vyjadrení.

Vagus podľa neho môže za zvýšený výsky ľudí bez domova na Račianskom Mýte

Podľa Tettingera Vagus problém nerieši. "Aj vďaka tomu, že vedľa parku na Račianskom mýte je denné centrum OZ Vagus pre ľudí bez domova, výrazne vzrástol ich počet v tejto lokalite. Park sa stal park ich stretávacím miestom. Zároveň po zriadení denného centra vedľa parku výrazne vzrástol počet podnetov upozorňujúcich na porušovanie zákonov a verejného poriadku zo strany ľudí bez domova," poznamenal Tettinger s tým, že najmä v posledných mesiacoch došlo k zhoršeniu situácie.

Ako problémovú má túto lokalitu vnímať aj Polícia, a to z pohľadu množstva priestupkov a trestných činov zo strany ľudí bez domova. "Mestská časť preto požiada mestskú políciu aj štátnu políciu, aby v tejto lokalite. Zároveň sme o pomoc požiadali cirkev, ktorá je vlastníkom pozemkov na Račianskom mýte," doplnil hovorca kancelárie starostu Kusého. 

"Polícia v tejto komunite opakovane našla ľudí, ktorí sa vyhýbali nástupu na výkon trestu, prípadne tu musela opakovane zasahovať, pretože títo ľudia boli nebezpeční voči seniorom a matkám s deťmi, ktorí sa v parku snažili tráviť voľný čas. Opakovane sme v parku našli použité injekčné striekačky, prípadne sú návštevníci parku svedkami vykonávania fyziologických potrieb alebo sexuálneho styku na verejnosti," pokračoval vo vyhlásení ďalej. 

Mesto tvrdí, že pracuje s organizáciami dlhodobo

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dlhodobo spolupracuje s viacerými organizáciami a združeniami, ktoré významnou mierou pomáhajú aj pri riešení situácie ľudí bez domova. "Napríklad denné centrum Domov sv. Ján z Boha, útulok pre dlhodobo chorých sv. Lujzy de Marillac, či občianske združenie Equita, ale aj ďalšie organizácie ako Egídius, Proti prúdu, Depaul  Slovensko, Vagus, Stopa a mnohí dobrovoľníci a darcovia. Ako jedna z mála mestských častí máme na úrade zriadenú pozíciu pracovníčky, ktorá sa venuje ľuďom bez domova priamo v teréne. Výsledkom je napríklad situácia na Zátiší, kde pred piatimi rokmi žilo 104 ľudí bez domova," špecifikoval Tettinger s tým, že na meste pomáhali s aktivačnými prácami. 

"Keď pomáhali s upratovaním Nového Mesta, vybavovali sme im občianske preukazy, riešili sme ich zdravie, epidémiu žltačky, aj svrabu, v zime sme im zabezpečili piecky a drevo, aby nespaľovali pneumatiky a odpad a nekontaminovali tak ovzdušie. Viacerých sa podarilo dostať z ulice späť do „normálneho života“. Jedna z najväčších komunít v Bratislave je vďaka tomu minulosťou. Lokalitu po zhruba 20 rokoch tento rok opustili poslední ľudia bez domova," pochválil sa hovorca Nového mesta, ktorý si však na Vagus dovolil aj sťažnosť. 

"Pred časom naša kolegyňa požiadala pracovníkov OZ Vagus o spoluprácu v rámci projektu zamestnávania ľudí bez domova, ktorý Vagus realizuje raz týždenne, kedy zoberie skupinu ľudí bez domova, ktorí sa snažia postupne získať opätovne pracovné návyky. V rámci toho ich požiadala, aby upratali miesta najviac znečistené ľuďmi bez domova, ktorí tam prespávajú a vykonávajú svoje potreby," posťažoval sa hovorca s tým, že kolegyňa sa dozvedela, že toto nie je súčasťou ich projektu, aby upratovali znečistenie po iných ľuďoch bez domova. "Podľa informácií našej pracovníčky pritom niektorí ľudia bez domova, ktorí znečisťujú park, majú zákaz využívať denné centrum OZ Vagus," uzavrel Tettinger. 

Súvisiace články

Najčítanejšie