Oblačno
21°
Bratislava
Oskar
8.8.2022
Splnomocnenkyňa pre náboženskú slobodu Záborská je vo funkcii štyri mesiace. Absolvovala zatiaľ iba jediné stretnutie
Zdielať na

Splnomocnenkyňa pre náboženskú slobodu Záborská je vo funkcii štyri mesiace. Absolvovala zatiaľ iba jediné stretnutie

BRATISLAVA / Hoci je vo funkcii už od 8. septembra, do práce sa zatiaľ nevrhla. Splnomocnenkyňa vlády pre ochranu náboženskej slobody zatiaľ nemá ani sídlo, ani kontaktný email či telefónne číslo. Podľa verejne dostupných informácií absolvovala vo funkcii iba jedno pracovné stretnutie.

Do rozhovoru nie je ani poslankyni, ktorá sa stala splnomocnenkyňou vlády, ani samotnej vláde. Na otázky, ktoré sa týkali odpočtu štyroch mesiacov v novej funkcii, sme sa nedočkali odpovede ani od jednej zo zúčastnených strán. Majú čo tajiť?

Zatiaľ sa teda nevie, kde bude mať splnomocnenkyňa Záborská svoje sídlo rovnako, ako sa nevie, koľko bude mať jej kancelária zamestnancov. Hoci Anna Záborská vykonáva svoju funkciu bezodplatne, nevieme či to bude platiť aj o jej zamestnancoch. Zároveň splnomocnenkyňa Záborská nemá ani kontakt (okrem poslaneckého mailu), na ktorý by sa veriaci mohli obrátiť. 

Čo zostalo bez odpovede?

Zaujímalo nás koľko pracovných stretnutí splnomocnenkyňa vlády pre náboženskú slobodu absolvovala, ale aj to, či sa od septembra venovala konkrétnym podnetom. Nedozvedeli sme sa odpoveď ani na to s akými problémami sa veriaci, alebo ateisti, na Slovensku stretávajú. Ani poslankyňa, ani vláda, neodpovedali na to, koľko zamestnancov bude mať úrad splnomocnenkyne Záborskej a neodpovedali ani na to, kde bude jej sídlo. Nevieme teda ani to, koľko bude celý úrad splnomocnenkyne stáť nás, daňových poplatníkov. 

Stretnutie so Starokatolíkmi

Jediné pracovné stretnutie, ktoré splnomocnenkyňa vlády pre náboženskú slobodu absolvovala, bolo so zástupcami Starokatolíckej cirkvi. "Som presvedčený, že ak sa chceme postaviť za náboženskú slobodu v zahraničí, mali by sme si dať najskôr veci do poriadku aj na našej domácej pôde: Treba otvorene hovoriť o tom, že zákon o registrácii cirkví a náboženských spoločností, ktorý na registráciu novej cirkvi vyžaduje čestné vyhlásenia 50 000 dospelých členov je absurdný, odtrhnutý od reality a diskriminačný voči malým spoločenstvám veriacich," napísali na blogu, ktorým informovali o stretnutí s Annou Záborskou. 

Aj slovenskí Starokatolíci sa odvolávajú na skutočnosť, že zatiaľ čo na registráciu cirkvi je potrebných 50 tisíc podpisov, na politickú stranu stačí podpisov 10 tisíc a to od ľudí, ktorí sú starší než 15 rokov. Starokatolíci splnomocnenkyni Záborskej navrhli zavedenie dvojstupňovej registrácie a to analogicky, po vzore niektorých iných krajín, napr. Českej republiky. 

"Tá by v prvom stupni garantovala cirkvám a náboženským spoločnostiam iba právnu subjektivitu základné práva a povinnosti analogické iným typom neziskových organizácií. Menovite pre prvý stupeň sme však požadovali aj možnosť uzatvárať manželstvá platne pred štátom. Ostatné špecifické práva by mohli a mali byť obmedzené striktnejšie, no stále by podľa nás mali predstavovať aspoň teoreticky dosiahnuteľnú métu," uviedli ďalej v blogu a vyjadrili sa, že s týmto riešením súhlasila aj Anna Záborská. 

So Svedkami Liehovovými sa stretnúť odmietla

O stretnutie splnomocnenkyňu vlády požiadala aj cirkev stand-up komika Gabriela Žifčáka, ktorý vystupuje ako Archnalej Gabrilej. Ten ešte začiatkom októbra inicioval stretnutie otvoreným listom, ktorý zverejnil na sociálnej sieti. Splnomocnenkyne Záborskej sa však táto verejná výzva dotkla a s "Liehovistami" sa stretnúť odmietla. 

Pomocnú ruku Svedkom Liehovovým podal koaličný poslanec za SaS, ktorý sa vyhrážal aj tým, že podá návrh na Záborskej odvolanie. Argumentoval vtedy tým, že odmietnutím stretnutia si splnomocnenkyňa vlády pre náboženskú slobodu neplní povinnosti, ktoré jej z tejto funkcie vyplývajú. Mesiac sa však s mesiacom stretol a zdá sa, že poslancovi odvolávanie "odpadlo od chuti". 

"Aktuálne máme v koalícii iné problémy. Reformy sú pre nás dôležitejšie, ako nejaká úplne zbytočná funkcia splnomocnenkyne vlády pre náboženské slobody," povedal Žiak pre Noviny PLUS TV JOJ a zdôraznil, že na rozdiel od Anny Záborskej, SaS nebude vyťahovať hodnotové témy. "Nebudeme vyťahovať jej odvolávanie z pozície alebo registrované partnerstvá," doplnil poslanec na záver. 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie