Jasno
-2°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
Cenový trend plynu je klesajúci. Na trhoch čelíme minimálnym cenám plynu, uviedol Hirman
Zdielať na

Cenový trend plynu je klesajúci. Na trhoch čelíme minimálnym cenám plynu, uviedol Hirman

BRATISLAVA / Rada ministrov hospodárstva, ktorá sa konala v uplynulých dňoch a ktorej sa zúčastnil aj slovenský minister Karol Hirman, priniesla dynamické diskusie o tom, ako sa bude ďalej pokračovať s cenami plynu a ich prípadným zastropovaním. Viac si môžete prečítať nižšie v rozhovore s ministrom Hirmanom.


Splnili rozhovory vaše očakávania a návrhy, ktoré mala predložiť Európska komisia? Ako by ste zhodnotili toto stretnutie?

"Toto stretnutie by som zhodnotil tak, že táto diskusia nadviazala na rozhodnutia lídrov. Smerovala k tomu, že krajiny ako Slovensko, ktoré sú dlhodobo za zavedenie cenového stropu na plyn, dnes opakovane a dosť dôrazne požiadali komisiu, aby tieto návrhy predložila čo najskôr. Diskusia bola dynamická a mienka o tom, že je potrebné zaviesť cenový strop, ostala prítomná. Celé to smeruje k tomu, že konkretizácia návrhov má smerovať k ďalšiemu mimoriadnemu zasadnutiu rady ministrov, ktorá by mala byť 24. novembra.

V súvislosti s tým sa konštatovalo, že už doterajšie kroky, ktoré sa týkajú zásobníkov a opatrení, spôsobili, že čelíme na trhoch minimálnym cenám plynu. Včera na dennom trhu došlo k situácii, že tá cena bola záporná, čo je nie veľmi dobrý extrém, ale jed dočasný. Je aj súhrou viacerých okolností, že máme plné zásobníky a je teplo a okolo Európy nám krúži veľa tankerov so skvapalneným plynom, ktorý čaká na vykládku. 

Ďalšia vec je, že trhy vzali na vedomie snahu zaviesť cenový strop a mnohé krajiny si myslíme, že toto je vhodný okamžik na to, aby sme k cenovému stropu pristúpili za situácie, keď je trh cenovo dole a on to očakáva, že podobné rozhodnutie bude zavedené."

Kedy očakávate, že by sme mohli pristúpiť k niečomu konkrétnemu? Mať v rukách nejaký legislatívny návrh, pretože prichádza zima, síce mierna.

"To bol dnes tlak z viacerých krajín a smerujeme k ďalšej mimoriadnej rade ministrov v druhej polovici novembra. Treba povedať, že tie veci, ktoré boli dopredu dohodnuté predtým a ktoré sa zaviedli vrátane povinného naplnenia zásobníkov, majú výsledok, ktorý má pozitívny cenový vplyv na trh. Robiť ďalšie rozhodnutia za situácie, keď toho plynu máme dosť a cena má zjavne klesajúci trend, je oveľa lepšia, nie je tak stresujúca, ako by sme mali opačnú situáciu. Tu si treba pozrieť aj tie pozitíva aj negatíva. tiež by som mal radšej tie výsledky už teraz, ale dnešná diskusia bola veľmi dynamická a tlak na to, aby sa výsledky dosiahli v horizonte nasledujúcich dní, by bol veľmi vysoký. 

Zároveň bola zhoda takmer všetkých ministrov na zavedení mechanizmu spoločného nákupu plynu. Je možné, že by sa to začalo implementovať už od jari pred budúcou vykurovacou sezónou, čo považujem za veľmi pozitívne. Bolo vidieť aj ďalšie veci týkajúce sa solidarity medzi krajinami v dodávkach plynu, že je potrebné urýchliť implementáciu a aby sa to týkalo nielen potrubného plynu, ale aj skvapalneného plynu. Je to aj v záujme Slovenska, pretože my už jednu tretinu nákupu plynu realizujeme pomocou nákupov tankerov so skvapalneným plynom."

Môžu spotrebitelia očakávať, že všetky opatrenia, o ktorých ste hovorili, povedú nakoniec k tomu, že to mimoriadne drasticky nezasiahne ich peňaženky?

"Už teraz máme cenový trend plynu výrazne klesajúci. Jeden z dôvodov je to, že síce zatiaľ viac hovoríme ako sú konkrétne výsledky, ale už to, že sa o tom hovorí a plány sú viac konkretizované, na ten trh prirodzene tlačia. Trh to rešpektuje a reaguje na to tým, že tie ceny klesajú. Myslím, že je to dobrý výsledok. Keď ten cenový trend bude pokračovať, a hlavne bude pokračovať teplejšie počasie a nepríde opäť ku nejakej nečakanej veľkej havárii, tak tá situácia v nasledujúcu vykurovaciu sezónu by nemusela byť tak dramatická, ako sme sa obávali ešte v lete."

Vyjadril sa aj Sikela

Po zasadnutí rady ministrov sa k aktuálnej téme vyjadril aj český minister priemyslu a obchodu Jozef Sikela. Jeho vyjadrenia si môžete pozrieť v nižšie priloženom videu.:

Súvisiace články

Najčítanejšie