Zatiahnuté
-1°
Bratislava
Marína
8.12.2023
Volebný manuál: Ako odvoliť bez chýb, omylov a chaosu?
Zdielať na

Volebný manuál: Ako odvoliť bez chýb, omylov a chaosu?

BRATISLAVA / Už v sobotu čakajú Slovensko predčasné parlamentné voľby do NR SR. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod. Pripravili sme pre vás manuál, ako odvoliť tak, aby ste sa vyhli chybám. Čo si nesmiete zabudnúť a čo si naopak nemusíte nosiť so sebou?

Občiansky a hlasovací preukaz

Volič si so sebou nesmie zabudnúť priniesť občiansky preukaz, a ak volí mimo svojho trvalého bydliska, potrebuje aj hlasovací preukaz, ktorý si vybavil na voľby v predstihu. Oba doklady odovzdá okrskovej volebnej komisii vo volebnej miestnosti. Hlasovací preukaz si okrsková volebná komisia ponechá a teda ho voličovi po odvolení nebude vracať. 

Okrsková komisia následne zakrúžkuje poradové číslo oprávneného voliča v prislúchajúcom zozname a volič dostane do rúk hlasovacie lístky. 

Podpis prevzatia hlasovacích lístkov

To, že volič prevzal hlasovacie lístky, potvrdí svojím podpisom. Pred hlasovaním sa musí každý volič odobrať za plentu, kde odovzdá svoj hlas. Do priestoru na to určenému musí vstúpiť každý volič, inak mu okrsková volebná komisia nemôže umožniť hlasovať.

Ako voliť?

Volič si za plentou vyberie jednu konkrétnu stranu, ktorej chce dať svoj hlas. Z kandidátky si môže vybrať štyroch kandidátov, ktorých zakrúžkuje. Krúžkuje sa číslo kandidáta na zozname. Nemôže sa použiť krížik ani iný spôsob krúžkovania. Pokiaľ volič zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov, nebudú sa započítavať, ale hlas pôjde len strane ako celku. 

Ak by si niekto chcel zachytiť moment svojho hlasovania, či krúžkovania mien vo vyhradených boxoch alebo svoju prítomnosť vo volebnej miestnosti mobilom, môže tak urobiť. Ak by niekto chcel fotografovať iných ľudí, má si pýtať povolenie.

Čo robiť v prípade chyby?

Ak sa volič za plentou pomýli, vypýta si nový set hlasovacích lístkov. Neodporúča sa pochybenie opravovať, lebo komisia môže mať následne problém konkrétny hlas vyhodnotiť. Nesprávne vyplnené hlasovacie lístky sa vhadzujú do tej istej nádoby ako tie nepoužité. 

Pokuta za vynesenie hlasovacích lístkov

V prípade, že volič hlasovacie lístky vynesie z volebnej miestnosti, hrozí mu pokuta vo výške 33 eur. Volič je povinný odovzdať hlasovacie lístky do zapečatenej schránky. Môže ich aj znehodnotiť pred komisiou. 

Čo si so sebou nosiť nemusíte?

Na sociálnych sieťach sa začala šíriť dezinformácia o tom, že si treba do volebnej miestnosti priniesť vlastné pero. Nie je to pravda, perá budú voličom k dispozícii priamo za "plentou" a nie je treba si nosiť z domu vlastné. 

V štúdiu JOJ 24 sme sa o priebehu volieb rozprávali s riaditeľkou odboru volieb na Ministerstve vnútra SR Evou Chmelovou:

Súvisiace články

Najčítanejšie