Zatiahnuté
Bratislava
Danica, Dana
16.4.2024
Vláda sa venovala medveďom. Návrh ústavného zákona mieri do parlamentu
Zdielať na

Vláda sa venovala medveďom. Návrh ústavného zákona mieri do parlamentu

BRATISLAVA / Vláda parlamentu odporúča, aby schválil ústavný návrh zákona na odstrel medveďa.

Odstrel v ústave

Vláda navrhuje poslancom v parlamente, aby schválili  návrh ústavného zákona o možnom odstrele rizikových medveďov v skrátenom legislatívnom konaní. "Návrh ústavného zákona reaguje primárne na opakujúce sa situácie, keď bol výskyt medveďa hnedého zaznamenaný v husto osídlených oblastiach či katastrálnych územiach obcí, ktoré nemožno vnímať ako oblasti prirodzeného výskytu medveďa hnedého," uviedlo ministerstvo životného prostredia. 

Rezort uvádza aj to, že cieľom návrhu ústavného zákona je vytvoriť jednotný právny rámec, ktorým sa ustanovia osobitné výnimky upravujúce prípady, keď je potrebné, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka.

Ministerstvo životného prostredia ďalej tvrdí, že výrazné zvýšenie populácie medveďa na Slovensku si vyžaduje účinnú reguláciu, ktorá zabezpečí primeranú ochranu ľudí. "Ochrana rastlín a živočíchov nemôže byť nadradená ochrane života a zdravia človeka, pretože je to práve ochrana života a zdravia človeka, ktorá musí mať najvyššiu prioritu a byť favorizovaná z pozície ochrany SR," skonštatovalo.

Súčasný legislatívny rámec nie je podľa rezortu postačujúci na efektívnu a aktuálnu ochranu života a zdravia osôb na Slovensku. Vláda ešte minulý týždeň schválila návrh ústavného zákona, ktorým sa stanovili podmienky, pri splnení ktorých možno pristúpiť k odstrelu medveďa. Zákon umožňuje v okolí miest a obcí vytvoriť 500-metrovú bezpečnostnú zónu. Ak sa bude medveď nachádzať v tejto zóne, bude možné pristúpiť k jeho likvidácii bez správneho konania.

V zákone sa však neuvádza, aká bude prevencia stretov s medveďom, ani to, aký je plán vysporiadať sa s obcami bez územného plánu. 

Problémy so štátnou sieťou

Vláda v stredu vzala na vedomie informáciu o pretrvávajúcich bezpečnostných problémoch súvisiacich s vládnou sieťou Govnet. Materiál predložil vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý má do 4. mája obnoviť nad vládnou sieťou bezpečnostný dohľad za súčinnosti ministra informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD).

Kabinet zároveň v uznesení odporúča vedúcemu Úradu vlády SR, riaditeľovi Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a ministrovi informatizácie zabezpečiť bezpečnostné previerky osôb podieľajúcich sa na správe Govnetu.

Prioritou bude ekonomika

Vláda sa na svojom rokovaní zaoberala aj medzinárodnými zmluvami. Z vecných priorít pri ich uzatváraní ostávajú aj naďalej v popredí záujmu zmluvy finančno-ekonomického charakteru. Vyplýva to z návrhu vecných a teritoriálnych priorít, ktorý v súvislosti so správou o vykonávaní medzinárodných zmlúv v stredu prerokovala a schválila vláda.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v predloženom materiáli spresňuje, že priority sa týkajú najmä zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a o hospodárskej spolupráci, v prípade dohôd s tretími krajinami mimo Európskej únie zasa zmlúv o podpore a ochrane investícií. "Tento trend vychádza z potreby zamedziť nadmernému daňovému zaťaženiu slovenských podnikateľských subjektov podnikajúcich v zahraničí, ako aj z potreby dotvárať vhodné a bezpečné právne prostredie pre zahraničných investorov na Slovensku a postupne sa rozvíjajúce aktivity a záujmy slovenských investorov v zahraničí," dodáva rezort diplomacie.

Priority zo svetových regiónov

Podrobnejšie sa takisto venuje prioritám v oblasti jednotlivých svetových regiónov a konkrétnych krajín. V rámci V4 konštatuje, že vo vzťahu k Českej republike je zmluvná základňa komplexná, pričom ju možno rozširovať, ak si to vyžiada prehlbovanie spolupráce v konkrétnom sektore.

"V prípade Poľskej republiky bude prioritou uzatvoriť dohodu o dopravnom charaktere ciest a mostov na spoločnej štátnej hranici a takisto dohodu o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici. Otvorenou zostáva zmluva o vykonávaní cezhraničnej železničnej dopravy," avizuje MZVEZ. S Maďarskom plánuje SR podľa materiálu uzatvoriť programy spolupráce v oblasti školstva a kultúry.

V bilaterálnych vzťahoch s Rakúskou republikou je prioritou pre Slovensko uzavretie zmluvy o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. "V oblasti správy štátnych hraníc je otvorená aj zmluva o štátnych hraniciach v súvislosti s úpravami koryta toku rieky Morava," dopĺňa predkladateľ. Súčasťou materiálu je aj stručné zhodnotenie vykonávania medzinárodných zmlúv v období predchádzajúcich dvoch rokov. MZVEZ konštatuje, že intenzitu uzatvárania medzinárodných zmlúv v období rokov 2022 - 2023 negatívne ovplyvnila celosvetová pandémia COVID-19.

"Vykonávanie niektorých zmlúv s Ruskou federáciou, napríklad v oblasti školstva, bolo v dôsledku konfliktu na Ukrajine prerušené, respektíve niektoré aktivity boli z uvedeného dôvodu utlmené," pripomína. Poukazuje aj na to, že v hodnotenom období sa SR stala zmluvným štátom viacerých dvojstranných a mnohostranných zmlúv, predovšetkým v oblasti zamedzenia dvojitého zdanenia, voľného obchodu, dopravy, ochrany a podpory investícií a takisto v oblasti školstva, vedy a výskumu a kultúry.

Súvisiace články