Polojasno
20°
Bratislava
Viliam
28.5.2024
Poslanci sa po vyše mesiaci vrátili do lavíc, odhlasovali nového člena Súdnej rady
Zdielať na

Poslanci sa po vyše mesiaci vrátili do lavíc, odhlasovali nového člena Súdnej rady

BRATISLAVA / Dvanásta schôdza sa tradične začala štátnou hymnou, zaprezentovalo sa 122 zákonodarcov.

Poslanci ukončili prvý rokovací deň 12. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou v prvom čítaní o vládnom návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní, schváliť by ho tak mali už na aktuálnej schôdzi.

Samosprávy majú vďaka navrhovanej legislatívnej zmene dostať do konca mája celú sumu dane z príjmov právnických osôb určenú na rok 2024. Po odpočítaní doteraz poskytnutých mesačných splátok by tak mali obce získať takmer 158 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) necelých 68 miliónov eur. Právnou úpravou sa má tiež samosprávam umožniť do konca tohto roka použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu.

Stredajšie  rokovanie parlamentu by mali poslanci začať diskusiou o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), o ktorom tiež rokujú v zrýchlenom režime. Nasledovať majú ďalšie návrhy z dielne ministerstva dopravy.

Hlasovanie o 17:00

Poslanci koalície zvolili za člena Súdnej rady SR Jaroslava Klátika. Podporilo ho 79 zo 142 prítomných zákonodarcov, proti bolo 53, desiati sa zdržali. Za nevhodného kandidáta ho považovala opozícia, ktorá na jeho adresu kriticky vystúpila v pléne. 

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tzv. EIA by mala zjednodušiť a zrýchliť proces posudzovania z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. Vyplýva to z návrhu legislatívnej úpravy, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR posunul do druhého čítania.

"Cieľom návrhu zákona je odstránenie problémov administratívneho procesu vyplývajúcich z praxe, prispôsobenie procesov novej právnej úprave v oblasti výstavby a územného plánovania, skrátenie konaní a zabezpečenie vyššej profesionality štátnej správy, ako aj upravenie procesu v zmysle upozornení Európskej komisie," upozornilo Ministerstvo životného prostredia SR ako predkladateľ návrhu. Návrh zákona definuje základné pojmy "zisťovacie konanie" a "posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny", ustanovuje lehoty pre jednotlivé procesné kroky, zaoberá sa povinnosťou predkladať návrh vo variantoch.

Ďalej návrh zákona podrobne rieši postavenie účastníka konania a práva dotknutej verejnosti, odbornú spôsobilosť a vzťah ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k zákonu o správnom konaní. Návrhom zákona sa tiež menia ustanovenia v stavebnom zákone i zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Návrhy opozície neprešli

Grendelova námietka parlamentom neprešla. Hlas jej dalo len 51 poslancov zo 129 prítomných. Poslanci neschválili ani návrh na zaradenie správy o reedukačných centrách, ktorú vypracovala generálna prokuratúra. Rovnako dopadli aj návrhy Michala Šipoša a Alojza Hlinu, ktorý požadoval poslanecký prieskum v pôdohospodárskej platovnej agentúre (PPA). 

Opozičné kroky

Gábor Grendel požiadal o zverejnenie rozhodnutia o nástupníctve Petra Žigu. Tvrdil, že Peter Pellegrini návrh podpísal, keď už mal zaniknutý mandát.

"Predseda NR SR Peter Pellegrini v sobotu 6. apríla 2024, teda v deň prezidentských volieb a vo voľný deň, kedy sa v Kancelárii NR SR bežne nepracuje, prišiel v bližšie neurčenom čase do budovy NR SR a podpísal rozhodnutie, ktorým poveril podpredsedu NR SR Petra Žigu výkonom právomocí predsedu NR SR od 7. apríla 2024 do zvolenia nového predsedu NR SR," napísal Ondrej Dostál (SaS) na sociálnej sieti. 

Poslanec pokračoval: "Hoci to bol zrejme jediný dôvod, pre ktorý v deň druhého kola prezidentských volieb prišiel Peter Pellegrini do NR SR, do nedele 7. apríla 2024, teda v priebehu jedného dňa, na túto skutočnosť zabudol a myslel si, že bude predsedom NR SR ešte najmenej niekoľko týždňov a takto sa aj verejne vyjadroval."

Dodal, že novozvolený budúci prezident si zánik funkcie uvedomil až po víkende. "V pondelok 8. apríla 2024 po tom, čo priznal, že ho informácia, že ako poslanec končí zvolením za prezidenta, prekvapila, si predsa len spomenul, že Petra Žigu poveril už v sobotu 6. apríla 2024. To je aspoň vysvetlenie, ktoré som dostal na dnešnom poslaneckom grémiu, keď som sa na to poverenie pýtal," uzavrel Dostál na sociálnej sieti. 

Dubéci z PS požiadal o to, aby sa parlament zaoberal správou GR SR o reedukačných centrách. Peter Žiga, ktorý vedie schôdzu ako náhrada za Petra Pellegriniho, uviedol že Dubéciho návrh nemá písomne. Michal Šipoš vyžadoval, aby NR SR prijala uznesenie, ktoré by ministra vnútra zaviazalo zverejniť video záznam Andreja Danka. 

Náhradník budúceho prezidenta

Poslanecký sľub majú v utorok v úvode aprílovej schôdze národnej rady skladať dvaja náhradníci. Nastúpia namiesto novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a Michala Moška (obaja Hlas-SD), ktorý sa vzdal mandátu. Moško sa podľa hovorkyne vzdal mandátu pre zdravotné problémy. V pléne ho nahradí Andrea Szabóová. Pellegrinimu zanikol mandát poslanca po zvolení za prezidenta SR. V pléne ho vystrieda Dávid Demečko.

Aprílová schôdza - medvede, aj príspevy pre tehotné študentky

Poslanci majú na 12. schôdzi prerokovať viac, ako 100 bodov programu. Na riadnu schôdzu sa odsunul aj návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a viacero bodov z predošlého rokovania.

Súčasťou programu schôdze je aj ústavný zákon týkajúci sa odstrelu medveďov, minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) už avizoval aj predloženie ďalšej legislatívnej úpravy, ktorá mala vzniknúť po dohode s opozičným KDH.

Na programe je takisto novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z dielne envirorezortu. Zefektívniť má procesy súvisiace s hodnotením vplyvov. Poslanci majú riešiť aj niekoľko ekonomických zákonov. Samosprávy by mali do konca mája dostať celú sumu dane z príjmov právnických osôb určenú na rok 2024.

Po odpočítaní doteraz poskytnutých mesačných splátok by tak mali obce získať takmer 158 miliónov eur a vyššie územné celky necelých 68 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, o ktorom by mala NR SR rokovať v skrátenom konaní.

V zrýchlenom režime by mali poslanci prerokovať aj návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Zákonodarcovia by sa mali venovať aj vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní. Navrhuje sa v nej zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní.

Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. Z poslaneckých návrhov by mal parlament prerokovať napríklad koaličnú novelu zákona o Fonde na podporu umenia, ktorá je v druhom čítaní.

Poslanci za Smer-SD a Hlas-SD navrhujú novelizáciou zákona o vysokých školách upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a aj študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov.

Legislatívne návrhy opozície

Z opozičných návrhov by sa malo plénum venovať napríklad novele antidiskriminačného zákona z dielne PS, ktorá sa týka problému platových rozdielov medzi ženami a mužmi.

SaS chce presadiť zakotvenie dvoch možností vykonania umelého prerušenia tehotenstva - chirurgicky alebo medikamentózne.

KDH navrhuje úpravy overovania registrácie zdravotníckeho pracovníka a klub Slovensko, Za ľudí, KÚ zas zriadenie inštitútu školského ombudsmana. Na programe majú poslanci aj voľbu člena Súdnej rady SR, ako i výročné správy viacerých štátnych organizácií.

Súvisiace články