Zatiahnuté
-1°
Bratislava
Marína
8.12.2023
Ak sa nič neurobí, Slovensko sa bude topiť v problémoch: Vláda predstavila plán na ozdravenie verejných financií
Zdielať na

Ak sa nič neurobí, Slovensko sa bude topiť v problémoch: Vláda predstavila plán na ozdravenie verejných financií

BRATISLAVA / Ministerstvo financií SR predstavilo materiál, ktorý prezentuje široké a pestré “menu” konkrétnych konsolidačných opatrení, za pomoci ktorých sa môžu vrátiť slovenské verejné financie do zdravej kondície. Dokument obsahuje takmer 100 rôznych opatrení v celkovom objeme takmer 10 miliárd eur. Ten bude ponúknutý novej vláde, ako odborný podklad k príprave rozpočtu.

Na úplné ozdravenie verejných financií bude potrebná kombinácia okamžitých príjmových a výdavkových konsolidačných opatrení a dlhodobejších reforiem. Pozvoľnejšie znižovanie deficitu ani mierne silnejší rast ekonomiky nedokážu stabilizovať rastúci trend zadlženia.

Zastaviť rast dlhu

Zastaviť rast dlhu je možné len skutočným znížením deficitu približne k úrovni 2 % HDP do troch rokov. To si vyžiada konkrétne konsolidačné opatrenia za približne 6 miliárd eur. Rozsah ponúkaných opatrení v ozdravnom dokumente je väčší, aby si nová vláda mohla vybrať opatrenia s dôrazom na ich politické smerovania a priority. Ide o odborné návrhy, ktoré vznikali v spolupráci s analytickými útvarmi ministerstva financií (IFP, ÚHP), ale aj iných ministerstiev, no konzultácie prebiehali aj s expertmi z Národnej banky Slovenska a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Pri príprave dokumentu sa MF SR riadilo odporúčaniami medzinárodných inštitúcií ako Európska komisia, OECD a Medzinárodný menový fond. Bez ozdravenia verejných financií ostane deficit verejnej správy v najbližších troch rokoch blízko 7 % HDP a hrubý dlh začne atakovať hranicu 70 % HDP. Ministerstvo financií zároveň zverejňuje takzvanú rozpočtovú kalkulačku. Ide o webovú aplikáciu, kde si verejnosť môže vyskúšať prácu ministra financií a zostaviť si vlastný rozpočet s cieľom ozdraviť verejné financie.

Neudržateľný stav a vplyv starnutia populácie

Súčasný stav aj výhľadslovenských verejných financií je neudržateľný a vyžaduje sizásadnú reakciu. Po dvochzásadných krízacha nedostatočne proti-cyklickej rozpočtovej politike v dobromekonomickom obdobíje zadlženie Slovenskanad všetkými pásmami národnej dlhovej brzdy. "Aj aktuálna bilanciarozpočtu je po prijatí viacerých nových politíkbez rozpočtového krytiaveľminepriaznivá. Schodokhospodárenia sa v tomto aj najbližších rokoch očakávablízko 7 % HDP, najviac v celej Európskej únii," uvádza rezort v materiáli. 

K tomu všetkému začnú naše verejné financie už koncom tejto dekády čeliť nepriaznivému vplyvu starnutia populácie, vdôsledku čoho budedeficitrozpočtu aj dlh ďalej rásť. Bezfiškálne zodpovednej reakciebudúcich vládby sa dlhuž do dvoch dekád zdvojnásobila skončil výraznejšie nad hranicou 100 % HDP. Ide o veľmi prudký nárast zadlženia, výrazne zvyšujúceho riziko bankrotu. K ozdraveniu verejných financií vyzývajú Slovensko aj mnohé zahraničné inštitúcie.

​Materiál prezentuje široké a pestré "menu" konkrétnych konsolidačnýchopatrení, za pomoci ktorýchsamôžuvrátiť slovenské verejné financie do zdravej kondície. Prílohoumateriálujetakmer 100opatrení. Prichádzajúcej vláde vedia pomôcť zostaviť rozpočet na najbližšie tri roky tak, aby sa nepriaznivý trend verejných financií zvrátil.

MATERIÁL SI POZRITE TU:

Konsolidačný mix s najmenej negatívnym vplyvom na ekonomiku by mal pozostávať primárne zo zníženia prevádzkových výdavkov a zamestnanosti vo verejnej správe. Rast by výraznejšieneohrozilo anizacieleniesociálnych dávok a dotáciína tých, ktorí ich najviac potrebujú.Napríjmovej stranesa odporúčazvyšovanie nepriamych daní, najmä spotrebných, majetkových a "zelených" daní.

Budúci demografický tlak je vhodné zmierniť reformami, ktorých pozitívne pro-rastové vplyvy sa zrejme prejavia až zahorizontom rozpočtu. Zvýšenie potenciálu rastu ekonomiky môžu zabezpečiť najmä opatrenia smerujúce kvyššejzamestnanosti, napr.zlepšenie migračnej politiky, či podmienok pre zapojenie neaktívneho obyvateľstvana trhu práce.

Časť o zdravotníctve víta dátový analytik Smatana

"Dosluhujúca vláda zverejnila zoznam 100 opatrení, ktoré môžu v horizonte troch rokov priniesť konsolidáciu vo výške 9,5 miliardy eur. Vláda premiéra Ódora, kolegovia z IFP a všetci, čo sa na tom podieľali si za to zaslúžia mega pochvalu. Dosluhujúca vláda nebude už nič z toho zavádzať," zverejnil Martin Smatana na sociálnej sieti. 

"Pripravili to len ako zoznam na výber pre budúcu vládu. Aj preto tieto opatrenia prezentovali ako skladačku lega. Ktokoľvek príde na pozíciu premiéra či ministra financií, bude si môcť expresne "poskladať" svoj konsolidačný plán a nestratí čas analyzovaním či modelovaním dopadov. Zdravotníctva sa opatrenia na výdavkovej strane týkajú doplatkov za lieky a benefitov zdravotných poisťovní. Na príjmovej stránke je navrhnuté opatrenie, ktoré by zaviedlo doplatok za návštevu špecialistu (5eur) a všeobecného lekára (1 euro)," dodal k návrhom, ktoré kvituje. 

Súvisiace články

Najčítanejšie