Zatiahnuté
-1°
Bratislava
Marína
8.12.2023
Na nervy: Čo trápi mladých ľudí?
Zdielať na
24 podcast

Na nervy: Čo trápi mladých ľudí?

Štúdia HBSC pokrýva širokú škálu tém týkajúcich sa nielen fyzického a duševného zdravia, ale aj zdravie podporujúceho správania a sociálneho prostredia školákov, vrátane rodiny, rovesníkov a školy. Zber údajov, realizovaný v roku 2022, poskytuje informácie od 9 697 školákov 5. až 9. ročníka z 94 základných škôl a 8-ročných gymnázií z celého Slovenska. Aké sú kľúčové zistenia HBSC štúdie? Ako a v čom sa prelínajú s dátami liniek pomoci a krízových služieb IPčka? Čo hovoria dáta o mladých ľuďoch? Ako vnímajú svet mladí ľudia? Čo od dospelých potrebujú? Na tieto a ďalšie otázky odpovedali redaktorke Nicol Richterovej koordinátorka slovenského národného tímu projektu HBSC Andrea Madarasová Gecková, ktorá sa venuje výskumu v oblasti psychológie zdravia a odborná poradkyňa z IPčka Zuzana Juráneková.

Zdielať na