Obhajkyňa Vladimíra Pčolinského Mišíková: Mal informácie, že ho chcú zdiskreditovať

Obhajkyňa Vladimíra Pčolinského Mišíková: Mal informácie, že ho chcú zdiskreditovať Zdroj: noviny.sk
BRATISLAVA / Dva týždne po zadržaní exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského získala televízia JOJ anonymizované uznesenie o vzatí do väzby. Spomína sa v ňom istý list, ktorý mal Pčolinský dostať. V rozhovore s jeho advokátkou Evou Mišikovou sa dozviete to, že Pčolinský mal informácie o tom, že ho chcú zdiskreditovať aj informácie o liste, ktorý sa v uznesení spomína.

Začalo sa spomínať a objavuje sa aj v tomto uznesení, že riaditeľ služby mal dostať list ako anonymné upozornenie na to, že je istým spôsobom rozpracovaný OČTK.

K tejto veci vypovedal môj klient až pred vyšetrovateľom po vznesení obvinenia a túto skutočnosť pôvodne ani nemohol uvádzať, lebo prvý krát bol vo veci vypočutý a je len logické, že ak o piatej ráno takým spôsobom zasiahli do miesta jeho obydlia, tak si vôbec nemohol spomenúť na to, že taký list je a ani nechápem z čoho niekto vyvodzuje, že mal povedať, že takýto list má. Samozrejme po tom, čo obdržal uznesenie o vznesení obvinenia a po paralelnej porade so mnou, vypovedal k týmto veciam. Ja som ho len upozornila, aby si v kontexte skutku, pre ktorý mu bolo vznesené obvinenie pospomínal na všetky drobné, možno preňho nepodstatné súvislosti, aby ten obhajobný prednes bol ucelený. Preto o jednej popoludní, na ktorú bol presunutý jeho výsluch, on už mal o pol desiatej v čase keď som opustila budovu NAKY, na jeho žiadosť som poprosila právne oddelenie SIS, aby materiály, ktoré môj klient považoval za dôležité z hľadiska jeho obhajoby, som išla zabezpečiť. On mal do jednej hodiny dosť času na to, aby si všetky súvislosti premyslel a následne ich uviedol.

Vy máte k dispozícii ten list?

Ja ho samozrejme nemám. Následne po druhom výsluchu spoluobvineného, som o tri dni dostala informáciu, že bol pozitívny na Covid, takže som musela zostať osem dní v karanténe, ja som za klientom chodiť nemohla. To je prvá vec, ale druhá vec je, že mne ani neprináleží, aby som takýto dôkaz požadovala od jeho manželky a následne ho predložila, lebo by mohlo vzniknúť podozrenie, že je to nejaký podvrh a manželka nakoniec ani nemusela vedieť, že takýto list mu bol doručený. K tomuto sa vyjadriť neviem, ale faktom je, ak to vyplynulo z jeho výpovede, ho mohol vyšetrovateľ požiadať, aby dal súhlas k vydaniu tohto anonymu a aby bol vydaný orgánom činným v trestnom konaní. Ale to polícia neurobila. Ja som vôbec nepovažovala v tej rýchlosti úkonov, ktoré nasledovali po jeho zadržaní zháňať takýto anonym.  Riadila som sa aj tým, aby nedošlo k nejakému upodozrievaniu, že toto bolo niečo čo som ja zadovážila v záujme toho klienta.

Je známe, že pán Pčolinský podával isté trestné oznámenie na Krajskú prokuratúru, ktoré malo súvisieť s istými prezradením istých utajovaných skutočností. Dokladoval tento list pri podaní trestného oznámenia?

Práve to je ten dokument, ktorý mi on pri právnej porade, ktorú sme mali v to ráno keď bol zadržaný už na NAKA. V rámci toho ma upozornil na to, že boli odovzdané nejaké materiály orgánom činným v trestnom konaní a že v týchto materiáloch sú utajované písomnosti, ktoré vyvracajú, že on by nejakým spôsobom zasahoval do spravodajského rozpracovania konkrétnej záujmovej osoby a zároveň, že by nejakým spôsobom zasahoval, pokiaľ ide o zánik, alebo ukončenie nejakých informačno – technických prostriedkov. Požiadal ma, keďže to podával ako riaditeľ SIS, aby som požiadala právne oddelenie, aby mi dali k dispozícii tieto podklady.

V záujme jeho obhajoby som to aj urobila. Kontaktovala som právne oddelenie, ktoré mi následne potvrdilo, že má takéto písomnosti čo sa týka podaného trestného oznámenia. Stanovisko NBÚ k dodržiavaniu mlčanlivosti  podľa príslušného zákona a že mi to vydajú za predpokladu, že podpíšem povinnosť mlčanlivosti. S tým som súhlasila  a v priebehu tých troch hodín, medzi mojim odchodom a začiatkom výsluchu môjho klienta som skutočne aj zadovážila a predložila pri výsluchu vyšetrovateľovi.

Takže tu ide presne o tie isté veci, ktoré boli predložené ním na Krajskú prokuratúru ?

Áno, aj s viacerými utajovanými prílohami.

V uznesení Špecializovaného trestného súdu sa rozoberá dovolenka a teda stretnutie, respektíve či mohlo alebo nemohlo dôjsť k tomu trojstretnutiu v priestoroch tajnej služby, ako to teda vysvetľujete?

Vysvetľujem to tak, že tam nie je uvedený presný dátum, alebo nejaké dvoj – trojdňové rozpätie toho, kedy sa ten skutok a teda to stretnutie v jeho rámci malo uskutočniť. Je tam uvedené, že začiatok augusta. V tom období jeden zo svedkov, preukázateľne, keď sa takéto stretnutie malo uskutočniť, čerpal dovolenku a bol mimo územia Slovenskej republiky. Takže v takomto prípade vznikajú pochybnosti aj o tom mieste, o čase toho stretnutia a vierohodnosti tejto časti výpovede.

Celé uznesenie o vznesení obvinenia si môžete prečítať TU: 

Čo sa týka toho úplatku hovorí sa o tom, teda svedkovia tvrdia, že sa jedná o štyridsaťtisíc, ktoré boli rozdelené na polovicu. Polovica pre námestníka, polovica pre riaditeľa. Výška úplatku dvadsaťtisíc eur, čo na to hovoríte? V princípe ide o ako keby polovicu príjmu manželov Pčolinských. V podstate to aj hovorili na súde, pán Pčolinský to deklaroval výšku príjmu. Z vášho pohľadu tásuma zodpovedá tomu, že by to váš klient mohol prijať?

V prvom rade musím povedať, že toto vyplýva z výpovede jedného svedka. Druhý svedok nevedel aká suma peňazí sa v tej obálke nachádza. Takže to je len jeden svedok, tam nie sú v žiadnej zhode. On mu odovzdal len obálku. A ten druhý ju mal otvoriť a zistiť aká suma peňazí tam je a následne polovičku z toho odovzdať môjmu klientovi. Ja by som k tomuto chcela len uviesť, že vzhľadom na majetkové pomery Pčolinského vyplývajúce z mesačných príjmov, či už jeho, alebo jeho manželky, si myslím, že osoba, ktorá by chcela uplácať by v takejto sume pre takýchto funkcionárov neposlala. Aj spôsob, akým to bolo upravené nezodpovedá výbave toho kto podplácal.

Súd a sudca pre prípravné konanie sa odvolávali na to, že výpoveď jedného aj druhého svedka, teda Beňu aj Makóa, je konzistentná a je priam rovnaká a že sa zhodujú v týchto veciach. Ako si to vysvetľujete, že rozprávajú rovnako?

Ja sa rozhodne nestotožňujem s týmto názorom, že rozprávajú úplne rovnako. Otázka je skôr v ktorých skutočnostiach rozprávajú rovnakou argumentáciou, ale nedá sa povedať, že by išlo o dve konzistentné, úplne do seba zapadajúce výpovede, pretože tak ako som uviedla pri tých finančných prostriedkoch, že jeden z nich nevie, len odovzdal obálku ako to teda reprodukoval a druhý hovorí, že mu to odovzdal a tie peniaze až po otvorení obálky zistil.

Tam jem množstvo vecí, ktoré ťažko takto rozoberať do detailov, ale určite, že bude obhajoba niektoré skutočnosti namietať. Mnohé skutočnosti, ktoré sú uvádzané z priebehu skutkového deja z hľadiska časových súvislostí, aj prítomnosti obidvoch týchto svedkov podľa môjho názoru nie sú jednoliate.

Možno je to hypotetická otázka, je do istej miery možné aby boli títo svedkovia nejakým spôsobom navádzaní na na takúto výpoveď, aby pôsobila konzistentne?

Priame navádzanie ja nemôžem potvrdiť, ale samozrejmé je, že vieme v akej situácii sa nachádzajú. V prvom rade, jeden z nich sa rozhodol vo všetkých veciach, ktoré mala polícia vo vyšetrovaní, alebo sa nimi zaoberala, tak on vypovedal v množstve trestných vecí, aj v tých v ktorých je sám obvinený. To je jeden moment, a druhý moment, že získal za to ten benefit, ktorým je slobode a druhá vec je tá, že ďalší z tých obvinených je vo väzbe a samozrejme tam môže zohrávať úlohu aj to, aby v takom rozsahu a v takej kvalite vypovedal, ktorá má podstatný význam pre objasňovanie nejakých skutočností o ktorých polícia nemá ani páru a tam môže byť ten motív aj taký, aby si pomohol z väzby na slobodu, tak ako aj niektorí rozhodujúci spolupracujúci obvinení v tých ostatných medializovaných kauzách boli prepustení z väzby na slobodu.

Takže tento motív tu určite môže byť. Práve preto je mimoriadne dôležité, aby orgány činné v trestnom konaní v takých závažných veciach, kde dokonca aj ten ktorý má podplácať tvrdí, že nikdy nič nedal, aby objektivizovali tieto výpovede a aby svoje úsilie zamerali na zvierohodnenie tej výpovede v celom rozsahu. Či už jedného, alebo druhého.

Ja som tam zatiaľ takýto žiadny objektívny dôkaz, v spisovom materiáli, ktorý sa mi dostal včera do rúk, nenašla.

Pani doktorka, keď sa skúsime pozrieť očami vášho klienta, či vám povedal nejaký dôvod, prečo by si to mal niekto vymyslieť, keď si teda odmyslíme, že sa svedok touto výpoveďou snaží dostať z väzby von, teda prečo by to mal byť on a prečo takýmto  spôsobom, keď to potom nezobral, alebo zobral…

Ja vám naozaj k tomuto neviem povedať nejaké podrobnosti. Ja len z toho kontaktu s ním viem, že  mal nejaké informácie o tom, že ho chcú zdiskreditovať a že ho chcú odstaviť.

Ale prečo?

Toto ja neviem. Tak ďaleko sme nemali priestor v rámci tej jednej právnej konzultácie čo sme mali. Bude to predmetom aj ďalšieho vyšetrovania, takže naozaj toto neviem dopodrobna skomentovať.

V tejto súvislosti nadviažem jednou otázkou. Keď sa zamyslíme nad tým modusom operandi, ako to celé malo prebehnúť, a že tam mal byť podľa obvinenie úplatok za to, že by mali byť zhodené isté odposluchy, aby sa nepoužívali nejaké technické prostriedky na istého podnikateľa. Nestačila by už len tá informácia tomu podnikateľovi, že bol zachytený tajnou službou, že bol odpočúvaný?

Z doposiaľ vykonaného dokazovania, ani z výsluchu Zoroslava Kolára nevyplýva, že takúto požiadavku dal a nevyplýva ani to, že mal informácie o tom, že je spravodajsky rozpracovaný alebo o nejakom použití prostriedkov spravodajského charakteru. Toto je tvrdenie výlučne týchto dvoch svedkov.

Keby aj došlo k takémuto uplácaniu, nestačila by takémuto podnikateľovi len tá informácia, alebo by muselo naozaj dôjsť k tomu zanechávaniu stôp v tom zmysle, že zhodím ten odposluch, nechám po sebe stopu, je tam predsa určitý sled dôkazov, veď ten odposluch sa nedá zhodiť, len na základe toho, že niekto niečo povie?

Ja sa naozaj k tomuto neviem vyjadriť, isté je jedno, že môj klient nepodpísal žiadny dokument, z ktorého by to, čo je uvedené v uznesení o vznesení obvinenia, že za to aby boli pozastavené nejaké úkony vo vzťahu k nemu. Ani jeden nepodpísal.

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:40 Krimi
06:15 Ranné noviny
08:35 Bez servítky
05:00 Dovidenia, stará mama!
05:25 Súdna sieň
06:10 Súdna sieň
05:35 Policajti v akcii
06:20 Nákupné maniačky
07:25 Dovidenia, stará mama!
05:05 Pat a Mat
05:15 Zabi nudu! II.
05:20 Tashiho svet
06:05 Hluboká voda
08:05 Americká Miss India
09:50 Kdybych měl křídla