Zatiahnuté
Bratislava
Frederik
25.2.2024
Poslanec Čepček znovu úraduje: Chce zákazať interrupcie a za informovanie o nich bude hroziť pokuta 66 400 eur
Zdielať na

Poslanec Čepček znovu úraduje: Chce zákazať interrupcie a za informovanie o nich bude hroziť pokuta 66 400 eur

BRATISLAVA / Na snahy vrátiť Slovensko do minulého storočia poslanec Čepček nerezignoval. Jeho posledný zákon chce informovanie o interrupciách trestať pokutou. To však nie je všetko, Čepček predložil novely rovno dve.

"Navrhovaný zákon zlepšuje potratový zákon a chráni nenarodené deti a ich matky pred bezdôvodnými umelými potratmi. Pojem „umelý potrat“ je presnejší ako "umelé prerušenie tehotenstva" avšak vzhľadom k použitiu v názve právneho predpisu a už predloženým návrhom na zmenu pojmoslovia sa navrhuje podobný pojem, a to umelé ukončenie tehotenstva potratom," uvádza poslanec v novele zákone pod číslom tlače 1369. 

Uplatniť výhradu vo svedomí by si mohol aj prokurátor

Poslanec ďalej tvrdí, že väčšina spoločnosti neschvaľuje, aby bolo zákonom povolené bezdôvodné prerušenie tehotenstva. "Podľa názorov väčšiny občanov umelé ukončenie tehotenstva by malo byť dovolené len z veľmi vážnych dôvodov, prípadne by nemalo byť dovolené vôbec.Predkladaný návrh zákona rešpektuje uvedené názory. Napriek rozdielnym názorom prevláda jednoznačná zhoda v tom, že umelé ukončenie tehotenstva ani jeho zástancovia nepovažujú za dobré riešenie," poznamenáva poslanec v zákone, pritom prieskumy verejnej mienky ukazujú pravý opak. 

Prieskum agentúry Fokus pre Inštitút pre verejné otázky z februára 2021 jasne ukázal, že za sprísnenie umelého prerušenia tehotenstva je len 8 % populácie. Potraty sú pritom na Slovensku stále na historickom minime a podstupujú ich najmä staršie ženy, ktoré už niekoľko detí majú.

Poslanec pritom plánuje interrupcie zákazať s výnimkou ohrozenia života matky, k čomu však vyžaduje lekársku správu od dvoch odborníkov, alebo v prípade vážneho poškodenia plodu, pričom aj v tomto prípade trvá na dvoch odborných posudkoch. Ak by išlo o znásilnenie, ženy by podľa všetkého potrebovala stanovisko prokuratúry o trestnom čine. 

"Navrhuje sa do zákona o prokuratúre včleniť ustanovenie, ktorým prokurátor bude povinný vydať písomné vyjadrenie o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu na matke, ktorého dôsledkom môže byť tehotenstvo," stojí v návrhu zákona pod tlačou 1369. Takéto potvrdenie by však prokurátor mohol odmietnuť vydať a to s odvolaním sa na výhradu vo svedomí. 

Trocha citového vydierania 

Druhá predložená novela zákona udáva zdravotníkovi povinnosť "pri poučení o aktuálnom vývojovom štádiu podľa § 6b ods. 2 písm. c) je lekár pri sonografickom vyšetrení povinný zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz embrya alebo plodu a ak je to technicky možné, zabezpečiť aj to, aby mohla počuť tlkot srdca embrya alebo plodu. Spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytne lekár žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod, ktorého vývoj má byť ukončený". 

Poslanec sa odvoláva na tvrdenie, že doteraz boli tieto možnosti ženám prezentované iba formálne. Dáta, z ktorých čerpá však v návrhu zákona neuvádza a nešpecifikuje. 

Zákaz informovania o interrupcii

Čepček tvrdí, že umelé prerušenie tehotenstva nepovažuje spoločnosť za dobré riešenie. "Reklama na umelé prerušenie tehotenstva sa javí ako neudržateľná a v rozpore s dobrými mravmi. Konkrétne medializované prípady takejto reklamy pre zahraničie ukazujú, že zákazová právna úprava vo vzťahu k takejto reklame je nevyhnutná a vhodná na posilnenie ochrany nenarodeného ľudského života," uvádza v novele zákona pod tlačou 1370. 

Odídenec z OĽaNO navrhuje vylúčiť z dovolenej reklamy umelé prerušenie tehotenstva pri zdravotníckych pracovníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. "Cieľom spoločnosti je dosiahnuť čo najnižší počet umelých ukončení tehotenstva, pričom možná reklama tohto zákroku odporuje tomuto cieľu. Cieľom návrhu je tiež zabrániť tomu, aby slovenskí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti propagovali potrat v zahraničí a podporovali tak potratovú turistiku na Slovensko," pokračuje v návrhu zákona a odvoláva sa na etický kódex.

Ten podľa neho vo všeobecnosti umožňuje reklamu súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód: "Predložený návrh stanovuje výnimku v prípade umelého prerušenia tehotenstva, ktoré nesmie byť predmetom reklamy. Za porušenie zákazu reklamy umelého prerušenia tehotenstva sa stanovuje pokuta vo výške do 66 400 eur šíriteľovi reklamy a objednávateľovi takejto reklamy".

Poslanec zároveň tvrdí, že predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu – zvyšuje ochranu rodinného prostredia. 

Redakcia poslanca NR SR oslovila, ale z časových dôvodov uviedol, že sa ozve neskôr.

Súvisiace články

Najčítanejšie