Zatiahnuté
10°
Bratislava
Frederik
25.2.2024
Poslanci posunuli Dankovo ministerstvo športu do druhého čítania, schválili aj pomoc s hypotékami
Zdielať na

Poslanci posunuli Dankovo ministerstvo športu do druhého čítania, schválili aj pomoc s hypotékami

Zdroj: TASR

BRATISLAVA / O zákone o konsolidačných opatreniach z dielne ministra financií sa bude rokovať až v utorok o 9:00. Schválili tzv. bankový odvod, do druhého čítania ide aj Dankovo ministerstvo športu

Zelená pre pomoc s hypotékami

"V nadväznosti na novelu zákona o dani z príjmov sa navrhuje úprava zákona o úveroch na bývanie v rozsahu zavedenia povinnosti pre banky a pobočky zahraničných bánk vydávať pre spotrebiteľa čerpajúceho hypotekárny úver potvrdenie. Aj v súvislosti so zavedením tejto povinnosti je potrebné upraviť vybrané ustanovenia zákona o bankách týkajúce sa prelomenia bankového tajomstva tak, aby bolo správne prelomené a dôsledne uplatňované. Súčasne so zavedením pomoci so splácaním úverov na bývanie sa upravuje Daňový poriadok," stojí v zákone, ktorý podporilo 77 poslancov zo 137 prítomných. 

Schválili tzv. bankový odvod

"Návrh zákona sa vzťahuje na subjekty konsolidovanej skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur dosiahnutých v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období predchádzajúcich analyzovanému účtovnému obdobiu. Ak efektívne zdanenie príjmov subjektov skupiny v Slovenskej republike bude pod úrovňou minimálnej sadzby dane 15 %, minimálne zdanenie týchto subjektov sa zabezpečí výberom dorovnávacej dane," uvádza materiál, ktorý podporilo ho 107 zákonodarcov. 

Ministerstvo cestovného ruchu v druhom čítaní

Národná rada schválila, že vládne návrhy zákonov prerokuje v druhom čítaní. Zelenú dostalo aj nové ministerstvo športu Andreja Danka. Do druhého čítania ho posunulo 77 poslancov. Prítomných bolo 88. 

Materiál uvádza, že cieľom zriadenia Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky je posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu.

"Významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a vytvoriť na zahraničných trhoch priestor pre plynulý rast príjmov tohto významného sektora domáceho hospodárstva. Ďalšou úlohou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky je podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky.Podpora cestovného ruchu je úzko previazaná s rozvojom regiónov Slovenskej republiky, čím dôjde k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov v rámci Slovenska udržaním existujúcich, ako aj tvorbou nových pracovných miest, čím sa zvýši konkurencieschopnosť Slovenska a jeho jednotlivých regiónov," stojí v zákone a s tým, že ďalšou z úloh Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky bude aj podpora kongresovej turistiky ako ďalšieho významného zdroja príjmov pre štát a mestá. Tento návrh zákona výrazne kritizuje opozícia. KDH ho vydáva za vládny podvod. 

Rozprava pokračuje

Poslanci pokračujú v rokovaní o návrhoch, ktorým sa venujú v skrátenom legislatívnom konaní. V úvode tretieho dňa šiestej schôdze diskutujú v druhom čítaní o novele zákona o financovaní škôl, ktorá má upraviť financovanie neštátnych zariadení poradenstva. Schválili si aj to, že počas tejto schôdze budú v piatky rokovať do 16:00. 

Súvisiace články

Najčítanejšie