Úrad pre verejné obstarávanie čaká na svoju podpredsedníčku: Bojí sa vláda ďalšej Baťovej?

Úrad pre verejné obstarávanie čaká na svoju podpredsedníčku: Bojí sa vláda ďalšej Baťovej?

BRATISLAVA / Projekty financované z verejných zdrojov a peňazí Európskej únie zrejme na vláde nemajú prioritu. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) má aktuálne len jedného podpredsedu. Na konci mesiaca dokonca vyprší mandát dvom členom správnej rady, čím vznikne problém pri hlasovaní. Napriek tomu, že výberové konanie malo začať pred dvoma mesiacmi, vláda na posledné rokovanie nezaradila ani samotnú voľbu podpredsedníčky.

Druhého podpredsedu nemalo ÚVO už dlhší čas. "Môžem potvrdiť, že nastali také právne skutočnosti, na základe ktorých pominuli akékoľvek možné nežiaduce právne následky plynúce z rozhodnutia Ústavného súdu o ústavnej sťažnosti bývalého podpredsedu JUDr. Juraja Bugalu," uviedol pre Noviny PLUS TV JOJ predseda ÚVO Miroslav Hlivák s tým, že Ústavný súd SR v plnom rozsahu zamietol ústavnú sťažnosť pána Bugalu, ktorou namietal svoje odvolanie z funkcie a potvrdil správnosť Hlivákovho postupu pri predložení návrhu vláde na jeho odvolanie z funkcie.

"O rozhodnutí Ústavného súdu SR som sa dozvedel nedávno, na základe vlastného písomného dopytu, ktorý som adresoval Ústavnému súdu SR. Na Ústavný súd SR som sa z vlastnej iniciatívy obrátil preto, že som nemal vedomosť o stave súdneho konania, keďže Úrad pre verejné obstarávanie nebol priamym účastníkom súdneho konania," pokračoval Miroslav Hlivák. 

Viac sa dozviete vo videu:

​Hlivák dodal, že po oboznámení sa s rozhodnutím Ústavného súdu SR pristúpil k uplatneniu svojej zákonnej kompetencie, ktorou je predloženie návrhu vláde SR na vymenovanie druhého podpredsedu úradu. "Môžem potvrdiť, že dnes som Vláde SR podal návrh na vymenovanie za podpredsedníčku úradu JUDr. Zuzanu Krajčovičovú. Je to dlhoročná zamestnankyňa úradu a kvalitná odborníčka na problematiku verejného obstarávania, ktorá sa plne stotožňuje s filozofiou, s ktorou vykonávam verejnú funkciu predsedu úradu," pokračoval ďalej a zdôraznil, že Zuzana Krajčovičová, ktorá na úrade pôsobí od roku 2005 svoje odborné vedomosti a skúsenosti preukazovala aj počas jeho mandátu, keď bola súčasťou napríklad pracovnej skupiny pripravujúcej legislatívne zmeny v zákone o verejnom obstarávaní.

Kandidátkou je dlhoročná odborníčka

"Podieľala sa teda aj na príprave troch noviel zákona o verejnom obstarávaní a aktívne sa zapája do ďalších odborných činností úradu. JUDr. Zuzana Krajčovičová je v súčasnosti riaditeľkou Kancelárie rady úradu. Verím, že vláda rozhodne kladne o tomto bode a vymenuje JUDr. Zuzanu Krajčovičovú  do funkcie podpredsedníčky úradu. Mám za to, že vymenovaním JUDr. Zuzany Krajčovičovej do funkcie podpredsedníčky úradu sa potvrdí odborný výkon aj druhého podpredsedu nezávislého kontrolného orgánu," uzavrel Hlivák s tým, že verí, že vláda bude v tomto ohľade postupovať podľa zákona. 

Ako bude k svojmu novému postu pristupovať kandidátka na podpredsedníčku? Nebojí sa, že bude čeliť rovnakým tlakom ako pani Baťová? Dozviete sa vo videu:

Vláda bod zatiaľ ani nezaradila

Napriek skutočnosti, že na poslednom zasadnutí minulý týždeň (8 .9. 2021) vláda zvolila Annu Záborskú za splnomocnenkyňu vlády pre slobodu vierovyznania, menovanie podpredsedníčky úradu, ktorý zabezpečuje transparentnosť verejných obstarávaní a stráži hospodárne nakladanie s financiami občanov Slovenska, na prerokovanie nezaradila. "Zatiaľ to neprerorokovali," povedala hovorkyňa premiéra Eduarda Hegera Ľubica Janíková. 

Zdroj: Noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:15 Byť zdravý je výhra
20:25 Šport
19:30 Profesionáli II.
20:30 Kingsman: Zlatý kruh
23:30 Na nože
19:00 Súdna sieň
20:10 Myšlienky vraha VII.
20:55 Kosti
19:15 Garfield II.
19:35 Arthur a Minimojovia
20:00 Z rozprávky do rozprávky
18:35 Tvoje tvář má můj hlas
20:15 Sbohem, královno
22:10 Hotel Artemis