Zatiahnuté
10°
Bratislava
Frederik
25.2.2024
Chce to, čo nedodržal sám: GR SND Drlička vyžaduje od divadelníkov, aby nekritizovali
Zdielať na

Chce to, čo nedodržal sám: GR SND Drlička vyžaduje od divadelníkov, aby nekritizovali

BRATISLAVA / SND zažíva novú dobu. K zamestnancom Slovenského národného divadla sa koncom roka 2023 dostal nový etický kódex zamestnanca SND. Zakazuje sa v ňom kritizovať nielen divadlo, ale aj ministerstvo kultúry. Redakcia má celý etický kódex k dispozícii.

Text bol doplnený a aktualizovaný o vyjadrenie ohľadom informovania o hospodárení v SND a o výhrady, ktoré redakcii zaslal tlačový odbor divadla.

"Nový etický kódex, ktorý dali podpisovať zamestnancom SND, je skvostné normalizačné čítanie, ak ho teda čítate v kontexte. A je to aj osobitne zábavná bizarnosť, lebo im ho dáva podpisovať človek, ktorého úplne právom vykopli, keď ako oficiálny predstaviteľ SND na medzinárodnom fóre kritizoval vrchnosť chrapúnskym spôsobom, aký doposiaľ ani Martina Šimkovičová nepredviedla, keďže nikdy nevyjadrila verejné poľutovanie nad tým, že niekto "ešte dýcha". Ale sušenou mäsiarkou na fekálnej torte je fakt, že tohto človeka si vtedy slovutná kultúrna obec rázne vydupkala späť. Bravó!" upozornil na situáciu na sociálnej sieti komentátor TV JOJ Arpád Soltész, ktorý zároveň pripomenul kauzu pre ktorú exministerka kultúry za Matovičovo hnutie Natália Milanová vtedy Mateja Drličku odvolala z funkcie. 

Nový etický kódex

Matej Drlička, šéf Slovenského národného divadla na naše otázky reagoval s dôrazom na to, že "problémom Etického kódexu nie je jeho obsah, ale politická situácia, v ktorej je tento interný dokument kontextovaný". Odvolala sa aj na etické kódexy v ďalších štátnych inštitúciách. 

"Zamestnanec je povinný šíriť dobré meno a zodpovedne ho reprezentovať v rámci svojej pôsobnosti... Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnenení pracovných úloh, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru," uvádza sa v etickom kódexe, ktorý vyžaduje, aby sa zámestnanci inštitúcie správali apoliticky a to vrátane členov súboru. 

Generálny riaditeľ sa bráni tým, že nikomu sa prejavovanie názoru zakazovať nebude. "Etický kódex SND nikomu nezakazuje, aby vo svojom voľnom čase chodil na demonštrácie, stretnutia s politikmi, zúčastňoval sa aktivít občianskej spoločnosti, alebo sa stal členom politickej strany. SND pod mojím vedením je a bude vo svojej tvorbe slobodné a nebude akceptovať žiaden politický nátlak," povedal vo svojej odpovedi. 

Za vznikom kódexu má byť kontrola NKÚ

Drlička pre Noviny PLUS TV JOJ uviedol, že vydanie Etického kódexu podstatne urýchlila kontrola NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad). "Povinnosť prijať takýto predpis vyplynula SND priamo z výsledkov kontroly NKÚ, ktorá sa uskutočnila v druhom polroku 2022. O vydaní Etického kódexu SND ako o splnení jedného z prijatých opatrení na nápravu SND písomne informovalo v októbri 2023 NKÚ ako aj MK SR, ako svojho zriaďovateľa," zdôraznil šéf SND s tým, že etický kódex nadobudol účinnosť 1.11.2023.

Drlička poznamenal aj to, že tento interný dokument predstavuje záväznú normu správania sa, komunikácie a vystupovania zamestnancov SND "v rámci pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnávateľovi, zamestnancom – kolegom, ako aj v oblasti vzťahov navonok voči verejnosti a divákom. Etický kódex definuje okrem iného základné princípy správania sa zamestnancov, vzťahy medzi zamestnancami, konflikt záujmov, prijímanie darov, ochranu dobrého mena a majetku zamestnávateľa".

Nesmú informovať ani o hospodárení, Drlička tvrdí, že je to pochopiteľné

Zamestnancom sa zároveň zakazuje poskytovať médiám informácie týkajúce sa hospodárenia inštitúcie, ale ani poskytovať médiám akékoľvek interné informácie. "Zamestnanec nie je oprávnený poskytovať akékoľvek interné informácie, informácie týkajúce sa hospodárania SND, alebo akokoľvek komentovať hospodársku situáciu v SND v akýchkoľvek médiách," uvádza sa v kódexe. Zamestnanec divadla by teda nemal verejne vystupovať v médiách a to ani v prípade, že by vedel o nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi a ani kritizovať vedenie divadla a jeho zriaďovateľa - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

V prípade nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi sa generálny riaditeľ odvolal na platnú legislatívu. "Náš etický kódex nikde nezakazuje, aby zamestnanci informovali o nehospodárnom nakladaní. Na to sú zriadené konkrétne inštitúcie a nahlasovatelia sú chránení zákonom," oponoval generálny riaditeľ. 

Šéf SND Matej Drlička pre Noviny PLUS TV JOJ zdôraznil, že ustanovenie o tom, že zamestnanec nie je oprávnený poskytovať akékoľvek interné informácie, informácie týkajú­ce sa hospodárenia SND alebo akokoľvek komentovať hospodársku situáciu SND je "prirodzená požiadavka, ktorá reflektuje skutočnosť, že bežný zamestnanec nemá dostatok informácií, aby vedel objektívne danú problematiku zhodnotiť".

"Inak povedané, hospodársku situáciu môžu komentovať iba tí zamestnanci, ktorí majú relevantné informácie a nepracujú s domnienkami a pocitmi pri formulovaní svojich tvrdení. Považujem za prirodzené, logické a správne, aby sa k dramaturgii vyjadrovali dramaturgovia, k choreografii choreografi, k výrobe kostýmov majstri kostýmovej výroby a k otázkam hospodárenia ekonomický a generálny riaditeľ," uviedol Drlička. 

Komunikácia na internete

"Pri prejavoch šírených prostredníctvom internetu majú zamestnanci divadla na zreteli to, že ich súkromné postoje a názory možno vnímať, ako postoje SND, preto by sa mali vyjadrovať tak, akoby sa vyjadrovali verejne," uvádza sa v kódexe ďalej. Zaujímavé je aj to, že kódex nezaväzuje iba zamestnancov, ale aj externých spolupracovníkov, vrátane hosťujúcich umelcov. 

Drlička tvrdí, že SND ako zamestnávateľ v žiadnom prípade nechce ukracovať zamestnancov na ich osobných a osobnostných právach, veď jedným zo základných ustanovení Zákonníka práce je zákaz diskriminácie zamestnancov z dôvodu ich politického alebo iného zmýšľania, či príslušnosti.

"Zamestnanci majú plné právo na vyjadrenie svojho názoru a presvedčenia, ale ako súkromnej osoby, nie v mene zamestnávateľa. Na rovnakej miske váh totiž stojí právo zamestnávateľa na ochranu svojho dobrého mena. Pretože politické názory sa nemusia týkať iba aktuálnych koalično-opozičných problematík, ale môžu zachádzať aj do oblastí extrémizmu, fašizmu, xenofóbie, homofóbie atď. Je preto prirodzené a vo všetkých demokratických inštitúciách bežné, že zamestnávateľ si vytvorí mechanizmus ako pred prezentáciami takýchto názorov chrániť inštitúciu a svojich zamestnancov," uviedol k téme ďalej. 

Kauza z medzinárodnej konferencie

Bol to práve GR SND Matej Drlička, ktorý musel pre výroky na medzinárodnej konferencii odísť z funkcie. Počas panelu v Budapešti chcel povedať, ako politici zasahujú do jeho práce a to potom, čo začal s výpoveďami pre sólistov Opery SND. V súvislosti so svojim výrokom o politikoch, ktorí "nanešťastie ešte stále dýchajú", ponúkol GR SND Matej Drlička svoju demisiu ministerke kultúry.

"Predtým ako som šiel na pódium, rozprával som sa s kolegami," povedal s tým, že išlo o zahraničných kolegov, s ktorými sa dohodol, že budú úprimní. Dodal, že nevedel, že debata bude streamovaná online. "Môj výrok nemal za cieľ štvať politikov proti sebe," dodal Drlička. "Po vypočutí mojich slov som sa prefackal na hotelovej izbe. Nemal som to povedať, ale bolo to vyrieknuté," povedal na tlačovom brífingu po kauze, keď bolo jasné, že ho ministerka odvolá. 

Po odvolaní z funkcie bol kritickejší a to najmä k politikom

"Posledné dni nám ukázali veľa. Odkryli sa charaktery, vyjasnili sa motivácie, divadlo a odborná verejnosť sa zjednotili, ale zjednotili sa aj poslanci… Kauza Budapešť by sa dala definovať ako prípadová štúdia toho, čo sa stane ak sa niekto pokúsi reformovať štátnu inštitúciu. Výsledkom štúdie je poznanie, že štát sa postará o to, aby sa reforma zastavila. Lenže štát nie je iba slovo. Štát sme my. Vláda a poslanci sú našim zrkadlom. My sme krajina, kde sa nesúhlas s politickými rozhodnutiami vyjadruje poväčšine potichu," tvrdil Drlička po svojom odchode z čela prvej národnej inštitúcie.  

"Dlhý potlesk zamestnancov SND počas nášho tlačového brífingu bol prejavom kultivovaného divadelného nesúhlasu s nekompetentným politickým zasahovaním do ich práce, do ich životov. Verím, že dnes je už každému jasné, že môj výrok v Budapešti, vystrihnutý a vytrhnutý z kontextu, nebol skutočným dôvodom môjho odchodu," napísal v tom čase a dodal, že za všetkým bola "malá skupina vyhodených zamestnancov".

"Áno, moja poznámka bola krajne neslušná a nevhodná. Preto som sa ospravedlnil, ponúkol demisiu a odišiel z pozície GR SND. Nálada v spoločnosti je vypätá. Prosím však o zachovanie zdravého rozumu pri čítaní Etického kódexu SND a apelujem na vás novinárov, aby ste ho neinterpretovali ako nástroj na obmedzovanie slobody vyjadrovania. SND je nástrojom slobody vyjadrovania, nie nástrojom cenzúry. Naše najbližšie premiéry sú toho najlepším dôkazom," dodal Drlička na margo svojej kauzy na záver. 

Slovenské národné divadlo sa voči článku ohradilo. Prikladáme žiadosť o uverejnenie zo strany tlačového odboru v mene generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku v plnom znení:

Článok zavádza už v perexe, v ktorom redaktorka Natália Jabůrková tvrdí, že “SND zažíva novú dobu. K zamestnancom Slovenského národného divadla sa koncom roka 2023 dostal nový etický kódex zamestnanca SND. Zakazuje sa v ňom kritizovať nielen divadlo, ale aj ministerstvo kultúry. Redakcia má celý etický kódex k dispozícii.” Ak by redaktorka Jabůrková Etický kódex SND mala k dispozícii a naozaj by si ho prečítala, zistila by, že táto informácia je nepravdivá a zavádzajúca.

V Etickom kódexe SND sa nikde nezakazuje zamestnancom SND kritizovať divadlo, o Ministerstve kultúry SR sa v ňom vôbec nehovorí. V článku 10. Ochrana dobrého mena a majetku zamestnávateľa sa píše nasledovné: “Zamestnanec sa zdržiava takého konania, ktoré je v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa alebo poškodzujúce jeho dobré meno, šírenia nepravdivých či neoverených informácií poškodzujúcich dobré meno alebo značku zamestnávateľa a to aj prostredníctvom médií a sociálnych sietí, akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek čase.” Konštruktívna kritika, ktorá nenapĺňa podstatu ohovárania alebo konania poškodzujúceho dobré meno, je práveže, naopak, veľmi vítaná. Žiadny z bodov v

Etickom kódexe SND nehovorí nič o Ministerstve kultúry SR, a už vôbec nie o zákaze kritiky ministerstva kultúry, preto je informácia o zákaze kritiky ministerstva hneď v úvode článku absolútne vymyslená. Ďalším zavádzajúcim tvrdením zo strany redaktorky je: “…uvádza sa v etickom kódexe, ktorý vyžaduje, aby sa zamestnanci inštitúcie správali apoliticky a to vrátane členov súboru.” Informácia nie je kompletná a preto navodzuje dojem, že SND nepovoluje svojim zamestnancom vyjadrovať svoje politické preferencie či účastniť sa na demonštráciách, alebo byť členom politickej strany v celom trvaní pracovného pomeru, čo nie je pravda. Redaktorka nespomenula, že

Etický kódex SND vyžaduje od zamestnancov nestrannosť, profesionalitu, transparentnosť a politickú neutralitu pri plnení svojich pracovných úloh. Ako najproblematickejší vnímame odsek: “Zamestnancom sa zároveň zakazuje poskytovať médiám informácie týkajúce sa hospodárenia inštitúcie, ale ani poskytovať médiám akékoľvek interné informácie. "Zamestnanec nie je oprávnený poskytovať akékoľvek interné informácie, informácie týkajúce sa hospodárenia SND, alebo akokoľvek komentovať hospodársku situáciu v SND v akýchkoľvek médiách," uvádza sa v kódexe.

Zamestnanec divadla by teda nemal verejne vystupovať v médiách a to ani v prípade, že by vedel o nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi a ani kritizovať vedenie divadla a jeho zriaďovateľa - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.” Bod, ktorý redaktorka v odseku cituje, upravuje, kto za SND smie o interných záležitostiach a hospodárstve komunikovať s médiami, čo je bežné aj v iných spoločnostiach a inštitúciách. Považujeme za prirodzené, logické a správne, aby sa k dramaturgii vyjadrovali dramaturgovia, k choreografii choreografi, k výrobe kostýmov majstri kostýmovej výroby a k otázkam hospodárenia ekonomický a generálny riaditeľ, prípadne na to určené komunikačné oddelenie s poverením od vyššie uvedených osôb.

No záver, ktorý si z toho vyvodila redaktorka Jabůrková, že: “Zamestnanec divadla by teda nemal verejne vystupovať v médiách a to ani v prípade, že by vedel o nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi a ani kritizovať vedenie divadla a jeho zriaďovateľa - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.” je nesprávny a zavádzajúci, pretože redaktorka sa nedrží faktov, napriek tomu, že fakty jej objasnil generálny riaditeľ SND Matej Drlička v písomnej korešpondencii, ktorú vieme doložiť.

Táto pasáž je problematická, aj keď v nasledujúcom odseku redaktorka sama svoju predchádzajúcu domnienku vyvracia citátom generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku: “V prípade nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi sa generálny riaditeľ odvolal na platnú legislatívu. "Náš etický kódex nikde nezakazuje, aby zamestnanci informovali o nehospodárnom nakladaní. Na to sú zriadené konkrétne inštitúcie a nahlasovatelia sú chránení zákonom," oponoval generálny riaditeľ.” Tento spôsob informovania považujeme za absolútne neprijateľný a zavádzajúci. Redaktorka týmto konaním - aj napriek tomu, že jej boli objasnené fakty - čitateľa necháva zmäteného a naznačuje, že si môže vybrať, či uverí jej tvrdeniu v komentári alebo “oponujúcemu” generálnemu riaditeľovi.

Redaktorka navyše opäť opakuje informáciu o tom, že sa zamestnancom zakazuje kritika vedenia SND a ministerstva kultúry, pričom ide o informáciu vyslovene vymyslenú a nepravdivú, ktorú sme už vyššie vyvrátili. V Etickom kódexe SND sa ani raz nespomína Ministerstvo kultúry SR. Odsek: “Šéf SND Matej Drlička pre Noviny PLUS TV JOJ zdôraznil, že ustanovenie o tom, že zamestnanec nie je oprávnený poskytovať akékoľvek interné informácie, informácie týkajú­ce sa hospodárenia SND alebo akokoľvek komentovať hospodársku situáciu SND je "prirodzená požiadavka, ktorá reflektuje skutočnosť, že bežný zamestnanec nemá dostatok informácií, aby vedel objektívne danú problematiku zhodnotiť".”, opäť obsahuje neúplnú informáciu - Etický kódex SND hovorí o tom, že vyššie spomínané informácie zamestnanec nemá poskytovať médiám.

Článok úplne nevhodne pokračuje absurdným spájaním kauzy Mateja Drličku z Budapešti z roku 2022 s Etickým kódexom SND, čo sa odráža aj v nekorektnom titulku “Chce to, čo nedodržal sám: GR SND Drlička vyžaduje od divadelníkov, aby nekritizovali”. Titulok je nepravdivý vo všetkom, čo tvrdí. Výrok Mateja Drličku na konferencii v Budapešti nemá žiadny súvis s etickým kódexom SND, a ako sme už vyššie podložili argumentami, Matej Drlička ako generálny riaditeľ SND svojim zamestnancom nazakazuje kritiku. Preto tiež žiadame o zmenu nadpisu článku tak, aby nezavádzal čitateľov.

Súvisiace články

Najčítanejšie