Jasno
20°
Bratislava
Miloslav
3.7.2022
Obhajca Dušana Kováčika: Spochybňujeme obžalobu, pred súdom budeme dôvodiť aj nezákonným vyšetrovaním
Zdielať na

Obhajca Dušana Kováčika: Spochybňujeme obžalobu, pred súdom budeme dôvodiť aj nezákonným vyšetrovaním

BRATISLAVA / Obhajca bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika Erik Magál v rozhovore hovorí, že prípravné konanie prebehlo v rozpore s niektorými základnými zásadami trestného konania. Advokáti chcú na súde dôvodiť nezákonným vyšetrovaním.

Čo môžete povedať k obžalobe a k dnešnému úkonu?

Čo sa týka dnešného úkonu, môj klient bude vypovedať v rámci konania vedeného pod názvom Očistec. Ide o výsluch obvineného, nevieme k čomu by mal byť konkrétne vypočúvaný, nakoľko už v minulosti sa k tomuto obvineniu vyjadril. Čo sa týka samotnej obžaloby, môj klient konzistentne od počiatku konania popiera spáchanie skutkov uvedených v obžalobe. My máme jednoznačne za to, že prípravné konanie prebehlo v rozpore s niektorými základnými zásadami trestného konania, boli tam opakované porušenia práv môjho klienta, takže máme za to, že aj tá samotná obžaloba je výsledkom vyšetrovania, ktoré nebolo vedené s trestným poriadkom.

Mohli by ste to konkrétnejšie špecifikovať? Čo konkrétne budete napádať?

Mám za to, že vyšetrovanie nebolo dostatočné, bolo vedené v rozpore so zásadou stíhania, len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom, ako aj v rozpore so zásadou zistenia v skutkovom stave bez dôvodných pochybností. To znamená, že vo vzťahu k tomu dokazovaniu sme navrhovali väčšie množstvo dôkazov. Ani jeden z tých navrhovaných dôkazov vykonaný nebol, to znamená, že orgány činné v trestnom konaní viedli dokazovanie jedným smerom.

Takisto, čo sa týka samotného vymedzenia skutkov, ten opis skutkov bol v niektorých častiach dosť nejasný a boli tam pochybnosti, my sme žiadali o ozrejmenie okolností týkajúcich sa týchto skutkov, ale nebolo nám vôbec na tieto okolnosti odpovedané, takže aj v tomto došlo z nášho pohľadu k porušeniu práva na obhajobu.

Takisto môžem povedať, že klient žiadal v úvode vyšetrovania o účasť na všetkých úkonoch vyšetrovania s tým, že na túto žiadosť sme nedostali žiadnu reakciu, čiže jeho účasť pri úkonoch povolená nebola bez relevantného dôvodu. Tých pochybení tam bolo samozrejme viac, ale to už bude predmetom vyjadrenia pred súdom v rámci vyjadrenia k obžalobe.

Myslíte si, že keď budete takto dôvodiť, tak tá žaloba nebude prijatá súdom? Je to predčasná otázka, ale aký máte z toho pocit? 

Je to predčasná otázka, osobne si myslím, že je to len časť argumentov a výhrad, skôr procesného charakteru k obžalobe. Mám za to, že ten skutkový stav, tak ako bol ustálený na základe vykonaných dôkazov nie je z môjho pohľadu dostatočný, preto, aby tá obžaloba uspela. Samozrejme bude otázne ako bude prebiehať dokazovanie na hlavnom pojednávaní.

Ako vnímate, že váš klient bol na začiatku trestného konania vylúčený na samostatné konanie a je prvý obžalovaný?

V podstate to vnímame ako postup orgánov činných v trestnom konaní, ktorý býva nechcem povedať, že štandardom, ale takýto postup sa v praxi stáva. Jednoducho ho vyčlenili na samostatné konanie. Bolo to aj s ohľadom na to, že jeho postoj bol od počiatku konzistentný, to znamená, že on popieral spáchanie trestnej činnosti, čo je rozdiel v porovnaní s ostatnými obvinenými, teda v prípade tých Božích mlynov, tí ktorí tam boli ostatní obvinení.

Bol obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny, z ktorých skutkov bol obvinený?

Konkretizovať tie skutky nebudem, ale môžem iba povedať, že je to v prípade Očistec, je to v prípade Božích mlynov. V týchto dvoch prípadoch sa mu kladie za vinu založenie, zosnovanie, podporovanie zločineckej skupiny.

Súvisiace články

Najčítanejšie