Polojasno
19°
Bratislava
Svetozár
16.5.2022
Pastoračná činnosť v rómskych komunitách je podľa Matoviča jediná efektívna. Bratislavské mimovládky sa podľa neho nabaľovali
Zdielať na

Pastoračná činnosť v rómskych komunitách je podľa Matoviča jediná efektívna. Bratislavské mimovládky sa podľa neho nabaľovali

BRATISLAVA / Projekt, ktorý zastrešuje Konferencia Biskupov Slovenska, sa minister financií a expremiér Igor Matovič rozhodol podporiť sumou 330 tisíc eur. Dotácia v pôsobnosti Ministerstva financií SR pôjde z rezervy vlády Slovenskej republiky.

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky predložil minister financií iniciatívny materiál „Návrh na podporu projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách“. V materiáli sa uvádza, že integrácia rómskych komunít do majoritnej spoločnosti a ich sociálna inklúzia sú dlhodobým a pomaly sa riešiacim problémom. 

"Napriek množstvu vynaložených prostriedkov a energie efekt nenapĺňa očakávania. Prax ale aj odborné výskumy ukazujú, že jedným z fungujúcich nástrojov na efektívnejšiu integráciu rómskych komunít je intenzívna, systematická a dlhodobá pastoračná práca," uvádza dokument s tým, že práve pastoračná práca pozitívne vplýva na deti a mládež prostredníctvom doučovania, neformálneho vzdelávania a voľno-časových športových a umeleckých aktivít, čím mladých vedie a motivuje k ukončeniu základnej školy, absolvovaniu stredoškolského vzdelávania i vysokoškolského štúdia.

Podľa predkladacej správy práca s mladými ľuďmi z rómskych komunít sekundárne pôsobí tiež na dospelých z cieľovej skupiny, podnecuje ich k uvedomeniu si hodnoty vzdelania, k aktívnemu hľadaniu si zamestnania a k participácii na živote miestnej komunity.

"Merateľný je aj efekt zníženia miery závislosti na návykových látkach, zadlženosti a gamblerstva. Počas pandémie ochorenia COVID-19 misijní pastorační pracovníci významne prispeli k zdravotníckej osvete, k testovaniu i očkovaniu osôb z marginalizovanej rómskej komunity," uvádza sa v správe pričom aj na brífingu po rokovaní vlády uviedol, že projekt aj v minulosti realizovalo okolo 24 ľudí a je otvorený jeho rozširovaniu. "Poďme sa o tom baviť," reagoval minister financií. 

Kľúčovým problémom pre fungovanie projektov systémovej a trvalo udržateľnej pastoračnej práce v rómskych komunitách je podľa dokumentu zabezpečenie financovania miezd misijných pastoračných asistentov, koordinátorov a pracovníkov. "V rámci predkladaného materiálu sa navrhuje uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády v sume 330 000 eur pre Konferenciu biskupov Slovenska na podporu projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách v roku 2022," uvádza sa v správe. 

Podľa ministra Matoviča sa bratislavské "mimovládky" chodili do rómskych komunít nabaľovať:

Dokument má zásadné nedostatky

Dokument neobsahuje analýzu sociálnych vplyvov, ale ani počet ľudí, ktorí budú pastoračnú činnosť vykonávať. Podobne koncipované dokumenty majú štandardne detailne rozčlenené jednotlivé položky. V analýze finančných vplyvov chýba predpokladaný vývoj objemu aktivít, ako aj výpočty vplyvov na verejné financie.

Súčasťou by totiž malo byť aj podrobnejšie členenie bežných výdavkov, a to sú mzdy, poistné, tovary a služby, ale aj to, čo s financiami budú osoby vykonávajúce pastoračnú činnosť robiť. Zároveň by takýto materiál malo vypracovať ministerstvo kultúry, pod ktoré cirkvi patria. V analýze vybraných vplyvov sa zároveň uvádza, že predkladaný materiál nebude mať žiaden sociálny vplyv. Pritom v predkladacej správe je niekoľkokrát poukazované na pozitívne sociálne vplyvy, ako je sociálna inklúzia rómskych komunít. Sociálny vplyv by teda mal byť pozitívny. 

Súvisiace články

Najčítanejšie